FAQ2020-05-27T15:43:35+02:00

SCHAKO keyvisual mall

FAQ

Het EasyBus-systeem wordt nauwelijks beïnvloed door parallel getrokken elektriciteitskabels. Het EasyBus-systeem is namelijk een Powerline-systeem, dat een datapakket in een stroomvoerende kabelomgeving overdraagt. Het wordt evenwel aanbevolen de buskabel van een sterkstroomkabel te scheiden. Bij twijfel moet eventueel een afgeschermde buskabel worden gebruikt.

Daarbij komen er enkel op de kabelmantel hier en daar insnijdingen resp. een lichte perforatie. De kabeldraad als stroom- en datalijn blijft in elk geval intakt. Wie na het verplaatsen van de aansluitdoos de plaats met insnijdingen vakkundig wil isoleren, kan een traditionele isolatieband voor vlakkabels gebruiken. Alternatief: men plaatst een extra aansluitdoos, en belast de tot nu toe aanwezige doos gewoon op de huidige plek. Dat gaat ook.

Een prijslijst reserveonderdelenvan de brandwerende kleppen vindt u hier.

Het ideale kabeltype voor het EasyBus-systeem is de meeraderige vlakkabel, zoals SCHAKO bijna altijd gebruikt. In combinatie met de aansluit-, resp. voedingsdoos is een snelle en perfecte bekabeling mogelijk. In principe kunnen echter ook andere kabels met een leidingdoorsnede van 2,5 mm worden gebruikt.

De beslissing voor een bussysteem hangt niet noodzakelijk af van het aantal aangebouwde onderdelen. Vaak zijn het richtlijnen inzake planning, technische of wettelijke richtlijnen die zonder een inbussysteem helemaal niet haalbaar zijn. Een van de belangrijkste voordelen daarbij is de onderhoud-op-afstand-functie van EasyBus.

Het heeft inderdaad geen zin enkele afzonderlijke verbruikers via een bussysteem aan te sturen. De essentie van een bussysteem is de flexibele aansturing van vielen en vooral erg verscheiden apparatuen en onderdelen via een minimumaantal aders. Daarvoor zijn bussystemen ontwikkeld en zijn ze perfect geschikt. Ook hier geldt: het is objectafhankelijk.

Een modern en flexibel bussysteem zoals Easybus kan niet door leken in dienst worden genomen. Dat geldt voor alle bussystemen die in de handel verkrijgbaar zijn. Hier is gekwalificeerd personeel nodig. Alleen dit kan de goede werking garanderen. Daarbij is steeds een ingreep via software nodig, die de klant voor een zeer bijzondere taak nodig heeft. Leken in bussystemen kunnen bepaalde voorafgaande werken toch zelf uitvoeren. De indienstneming en de configuratie moeten echter steeds door een vakman worden uitgevoerd.

Het EasyBus-systeem kan ook met een commercieel gebruikelijke rondkabel met aderdoorsnede 2,5 mm² worden bekabeld resp. met standaardbekabeling tot stand worden gebracht. Wie echter de voordelen van de snelle EasyBus-bekabeling heeft gezien, zal slechts zelden voor de oude bekabelingstechniek kiezen. Dat spaart tijd en geld. Bovendien sluiten de vlakbandkabels een verkeerde bekabeling van de modules uit.

De initiële kosten zijn zeker hoog. En een bussysteem met slechts 10 brandwerende kleppen zal zelden de moeite waard zijn. Men moet altijd de bekabelingskosten verrekenen die een conventioneel systeem met zich meebrengt. Een bussysteem is echter altijd veel flexibeler en comfortabeler dan een traditionele bedrading, wat op het moment van de beslissing niet alleen in geld moet worden omgerekend.

Thermisch wel, want de buiten- en binnenisolatie van de aansluitkasten bestaat uit het materiaal ARMAFLEX - een flexibel isolatiemateriaal om dauwwater te voorkomen met een microcelstructuur voor een goede vormvastheid. De hoge waterdampdiffusieweerstand vermindert energieverliezen en het risico op corrosie onder de isolatie.

Nee, de schroefmontage (-SM) kan de montage via de bekende klembeugelmethode geheel vervangen.

Bij de STV worden als montagehulpmiddel bevestigingshoeken meegeleverd, die voorkomen dat er gips uit de opening komt. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en worden met de inbouwring op de gipsplaat vastgeschroefd.

De module kan men aan de hand van zijn uiterlijk en zijn binnenkant zeer goed onderscheiden. Ook staat op elke moduleprintplaat de precieze typeaanduiding. Een vakman zal dus geen moeilijkheden hebben bij de installatie.

Het is niet nodig om dit ter plaatse te regelen; afhankelijk van de temperatuur van de toevoerlucht wordt de juiste toepassing door het thermo-element geactiveerd door de fabrieksinstelling.

Het SCHAKO-configuratieprogramma en de technische documentatie van de producten bevatten geen speciale afmetingen en uitvoeringen. Op verzoek kunnen echter ook bijzondere afmetingen en uitvoeringen door decennialange ervaring nauwkeurig worden berekend.

Alle keuringsrapporten en algemene bouwkundige goedkeuringen vindt u als download hier.

De thermo-elementeenheden zijn onderhoudsvrij. Er is geen onderhoud nodig.

De oliehechtingstest is bij alle SCHAKO-filtercellen de standaard testprocedure en stemt in de uitvoering overeen met DIN 1822-4. De scantest komt ook overeen met deze DIN-norm en kan op verzoek tegen meerprijs worden uitgevoerd.

Bij de dichtheidstest wordt de lekvolumestroom uit de holle ruimte van de testssleuf bij een overdruk van 2000 Pa gemeten. Deze lekvolumestroom mag niet hoger zijn dan maximum 0,003 % van de nominale volumestroom. De lekvrijheid van het filterelement wordt met deze controle echter niet gemeten. Deze moet bij eindstandige filtercellen vanaf H13 afzonderlijk met een lektest overeenkomstig DIN EN ISO 14644-3 en DIN 1946-4, VDI 2083 en DIN EN ISO 14644 worden uitgevoerd.

Bij de filterlektest overeenkomstig DIN EN ISO 14644-3 gaat het om een controle van het volledige filtersysteem: het filtermedium, de filterschijf en de pakking van de filterschijf. De controle wordt met gekalibreerde meetsonden in de in situ scanprocedure uitgevoerd - en dient om te bevestigen dat het filtersysteem correct is ingebouwd en om te controleren of er tijdens het gebruik geen lekken zijn ontstaan.

Bij standaard luchtvolumeregelaars gaat het om trage regelaars met een looptijd van 150 seconden voor de 90°-klepverstelling. Speciale luchtvolumeregelaars met snellopende aandrijving zijn met een duidelijk kortere looptijd onder 3 sec. voor de 90°-klepverstelling beschikbaar.

Bij de elektrische aandrijvingen, die door SCHAKO worden gebruikt, staat er altijd een aansluitschema rechtstreeks op de aandrijvingsbehuizing. Daarnaast wordt de originele documentatie van de fabrikant van de aandrijving bij elke levering gevoegd. Het kan jammer genoeg niet worden uitgesloten dat deze verloren gaat. Op verzoek kunnen we u de aansluitdocumenten nogmaals toesturen. Daarvoor hebben we echter het ordernummer, het pakbonnummer of het factuurnummer van SCHAKO nodig.

Voor producten die niet in de CAD-bibliotheek van SCHAKO zijn opgenomen als DXF- of DWG-record, kunnen we in individuele gevallen op verzoek de overeenkomstige CAD-gegevens ter beschikking stellen.

Er zullen jammer genoeg altijd afzonderlijke producten of productvarianten zijn die (nog) niet in het SCHAKO-configuratieprogramma zijn opgenomen. Normaal gesproken worden deze producten in de toekomst in een update van de software bijgewerkt. Tot dan mogen we u verwijzen naar de technische documentatie die u op de SCHAKO-website onder Producten als PDF kunt downloaden.

De veerterugloopaandrijving Belimo type BLF... is niet meer leverbaar. Als vervanging voor deze aandrijvingen zijn onze "BK-ombouwsets BLF-BFN" beschikbaar. Hierbij worden de Belimo type BFN... veerterugloopaandrijvingen gebruikt. De montage vindt plaats op locatie. De montage-instructies vindt u hier. Voor het maken van een offerte of bij de bestelling van een ombouwset is de informatie onder punt 1. van de montage-instructies nodig.

Ja, want het EasyBus-touchscreen dient niet alleen voor het visualiseren van de installatieconfiguratie, het is ook zeer overzichtelijk vormgegeven. Statusmeldingen van het systeem zijn zonder verdere hulpmiddelen meteen herkenbaar. Via interfaces zijn echter ook andere visualisatiemogelijkheden aan te sluiten, bijvoorbeeld notebooks, iPads of vergelijkbare apparaten. SCHAKO beveelt zijn klanten echter het gebruik van een ingebouwd touchscreen aan, omdat de systeemstatus zo zonder verdere hulpmiddelen rechtstreeks kan worden gedetecteerd.

Ja, dat is er, en wel als projectgebaseerde speciale oplossing tegen meerprijs.

Voor veel brandwerende kleppen levert SCHAKO passende vervangende smeltloden, als bijvoorbeeld bij een controle de werking van de kleppen werd getest en daarbij het smeltlood werd losgemaakt hier.

Via de potentiaalvrije wisselcontacten van de relaismodule kunnen storings- en alarmmeldingen aan andere apparaten worden doorgegeven. Een signaaltechnisch onderscheid tussen alarm en storing is daarbij echter niet mogelijk.

Het rookmeldsysteem beschikt niet over autonome businterfaces.

Nee. Een NRWG is niet voorzien voor inbouw in een kanaalsysteem of voor afsluiting op een kanaal en mag in deze gevallen niet worden gebruikt.

Uiteraard. Deze functie is standaard voor alle SCHAKO-inductieunits. De ontwerper moet er echter rekening mee houden dat een betrouwbare verwarmingsfunctie slechts tot op een maximale inbouwhoogte van 3 meter gegarandeerd is. Tegelijkertijd mag om technische redenen de voorlooptemperatuur van het water maximum 40 graden Celsius bedragen.

Een directe aansturing van meerdere brandwerende kleppen is met dit systeem jammer genoeg niet mogelijk. Deze toepassing is echter mogelijk via een cascadering (relais en/of schakelaar). De cascadering gebeurt dan via de potentiaalvrije wisselcontacten van de relaismodule.

De brandwerende kleppen van SCHAKO van het type BKA-EN kunnen ook achteraf ter plaatse voor motorische terugloop van de kleppen worden omgebouwd. SCHAKO heeft hiervoor een ombouwhandleiding gemaakt, die u als PDF hier kunt downloaden. Meer details zijn te vinden in deze ombouwhandleiding.

De brandwerende kleppen van SCHAKO van het type BKP-EN kunnen ook achteraf ter plaatse voor motorische terugloop van de kleppen worden omgebouwd. SCHAKO heeft hiervoor een ombouwhandleiding gemaakt, die u als PDF hier kunt downloaden. Meer details zijn te vinden in deze ombouwhandleiding.

De brandwerende kleppen van SCHAKO van het type BSK-RPR kunnen ook achteraf ter plaatse voor motorische terugloop van de kleppen worden omgebouwd. SCHAKO heeft hiervoor een ombouwhandleiding gemaakt, die u als PDF hier kunt downloaden. Meer details zijn te vinden in deze ombouwhandleiding.

Een vergroting van de bouwhoogte van het trapsgewijs impulsrooster SIA verhoogt duidelijk het risico op tocht. Een optimale luchtverdeling is van het standpunt van SCHAKO uit slechts tot een bouwhoogte van 126 mm gewaarborgd. alleen dan blijft het in de comfortzone werkelijk tochtvrij (bij 100 m³/u/strekkende meter op een afstand van 500 mm tot de luchtuitlaat).

Bij het gebruik van SCHAKO-inductieunits kan de ontwerper zeer flexibel reageren. Tot een individuele lengte van 3000 mm kunnen de inductieunits echt flexibel aan het desbetreffende plafondrooster worden aangepast. Bij nog langere lengten kunnen meerdere apparaten achter elkaar ook als banduitvoering worden geleverd.

Graag. Daarvoor hebben we evenwel alle ontwerpspecificaties van de betreffende werken nodig. Neem gewoon contact met ons op. De rest regelen onze technici met u in een persoonlijk gesprek.

Ja. SCHAKO kan voor alle projecten individuele speciale afmetingen leveren (tegen meerprijs) zolang de kleinste of grootste serieafmeting niet aanzienlijk wordt onder- of overschreden. Voor uw concrete toepassing moeten we evenwel uw wens technisch onderzoeken. Daarom vragen we u de haalbaarheid individueel met een technicus te bespreken.

Coulissen van geluiddempers van SCHAKO zijn uitgerust met een nozzlevormig frameprofiel voor een duidelijke verlaging van het drukverlies. Daarom is een aanvullende aanstroomplaat niet nodig.

Nee. Coulissen van membraanabsorbers zijn alleen verkrijgbaar met een dikte van 100 mm.

LON-aandrijvingen en LON-regelaars van het merk Belimo kunnen nog tot 31.12.2020 worden geleverd. Hierna zet Belimo de productie stop. Beo garandeert echter nog vervanging van de apparatuur tot 31.12.2025. Hier gaat het naar de klanteninformatie betreft LonWorks-producten van Belimo.  

LON-aandrijvingen en LON-regelaars van het merk Belimo kunnen nog tot 31.12.2020 worden geleverd. Hierna zet Belimo de productie stop. Beo garandeert echter nog vervanging van de apparatuur tot 31.12.2025. Hier gaat het naar de klanteninformatie betreft LonWorks-producten van Belimo.

Ja, dat kan. Weliswaar moeten de ventilatorconvectoren dan met een continue EC-regeling zijn uitgerust, zoals SCHAKO op verzoek voor bijna alle ventilatorconvectoren kan leveren.

De SCHAKO-ventilatorconvectoren zijn buitegenwoon flexibel inzetbaar. Ze kunnen zowel in de muur als in het plafond worden gebouwd en kunnen daarnaast ook als kastversie worden geleverd.

In principe wel, maar hier geven de respectievelijke eisen de doorslag. Bij het ontwerp moet zeker rekening worden gehouden met de juiste verbinding met kanaalsystemen of luchtleidingen.

Geen probleem. Afhankelijk van de behoefen kunnen de ventilatorconvectoren van de CULTRA-serie probleemloos ook op de achterzijde worden gereviseerd.

Nee, want voor de afvoerlucht van keukens in de industrie schrijft de wetgever speciale brandwerende kleppen voor. Natuurlijk heeft SCHAKO ook voor deze toepassing het passende aanbod: de afsluitvoorziening FIRESAFE®II K90.

SCHAKO-ventilatorconvectoren kunnen met veel SCHAKO-luchtroosters worden gecombineerd. Bij de convectorconfiguratie moet echter zeker rekening worden gehouden met de vereiste drukverliezen.

Om de veilige werking te waarborgen, legt SCHAKO voor alle inductieunits een drukverlies van minstens 40 Pa vast. Zo garandeert u een goede werking.

De EasyBus-componenten zijn gecertificeerd volgens beschermingsklasse IP40. Dienovereenkomstig zijn ze beschermd tegen indringing van zogenaamde vaste deeltjes tot een diameter van 1 mm. Bescherming tegen de indringing van water is bij IP40 niet voorzien, want EasyBus-onderdelen zijn alleen gedefinieerd voor gebruik in een droge omgeving - wat bovendien voor alle elektronische onderdelen geldt, die niet voor een vochtige omgeving moeten worden voorzien.

Dit kan eenvoudig worden berekend: bij een kamertemperatuur van 26 graden Celsius en 50 procent relatieve vochtigheid ligt het dauwpunt bij precies 14,77 graden. Dienovereenkomst kan de voorlooptemperatuur van het water tot 16 graden Celsius bedragen. Zolang bent u veilig met alle apparaten. Bij ontwerpspecificaties waarbij lagere voorlooptemperaturen van het water worden voorzien, moeten inductieunits met een condensbak worden uitgerust, bijvoorbeeld de SCHAKO-types DISA-W en DISA-WSP. De SCHAKO-inductieunits DISA-300, DISA-601, DISA-360, DISA-B en DISA-H worden zonder condensbak geleverd en moeten daarom in het algemeen in een condensvrije omgeving worden aangedreven; dus steeds boven het kritieke dauwpunt.

Het EasyBus-systeem is flexibel in termen van aanpassingen resp. uitbreidingen. Er kunnen te allen tijde modules binnen de specificaties worden uitgebreid.

De maximale externe persing bij de SCHAKO-ventilatorconvector Aquaris Silent bedraagt  ongeveer 70 Pa, bij de SCHAKO-ventilatorconvector NBS 100 van 5 tot 150 Pa en bij de SCHAKO-ventilatorconvector NBS 150 van 40 tot 250 Pa.

In het algemeen zijn de luchtvolumeregelaars van SCHAKO in het temperatuurbereik van 0° Celsius tot 50° Celsius inzetbaar.

Er kunnen 128 modules per master worden aangesloten. Elke module beschikt baarbij over een aansluitkabel van ca. 1,5 meter lang. Bij een rechtstreekse toevoer naar de apparaten van hoogstens 200 meter bedraagt de maximale restlengte van de vlakkabel ongeveer 800 meter.

De afdekschijf van de rookmelder RMS bestaat uit polyamide. De indruk dat het glas is ontstaat door de zeer hoge transparantie.

In het algemeen zijn installatiekosten en apparaatbeheer met een EasyBus-systeem des te goedkoper naarmate het aantal aangebouwde onderdelen groter is. Enerzijds komt dit doordat een bussysteem kortere totale kabellengtes nodig heeft. De installatie is eenvoudiger en de volledige kabelboom is duidelijk korter, terwijl voor Easy Bus slechts een kabel moet worden gelegd. Afhankelijk van het ontwerp is EasyBus zelfs al een van de kleinste installaties.

Nee. Wordt bij een jaarlijkse controle op functionaliteit van het SCHAKO rookmeldsysteem (RMS) de onderhouds- en inspectie-instructie van de Technische documentatie gebruikt, dan kan de rookmelder in gebruik blijven tot het tijdstip waarop een niet toegestane afwijking vastgesteld wordt.

De aansluitschema's en de contactconfiguratie zijn onderdeel van de technische documentatie van de RMS en zijn beschikbaar op de website van SCHAKO, hier.

Een NRWG is het centrale onderdeel van een zogenaamde RWA- een Rauch- und Wärmeabzugs-Anlage (rook- en warmteafvoerinstallatie). De RWA is een veiligheidsuitrusting voor preventieve brandbeveiliging en dient bij brand voor het afzuigen van rook en warme gassen uit een gebouw, resp. bouwwerk.

De beide types onderscheiden zich overeenkomstig hun toepassing (diepte van de behuizing). De JK-180MB is geschikt voor de verzonken inbouw in muren resp. plafonds en voorzien van een extra montageplaat. De JK-190 beschikt over een diepere behuizing en is dus voorzien voor opbouwmontage. Door de diepere behuizing wordt voorkomen dat de lamellen langs het metselwerk strijken (slijtage).

Wordt het feedbacksignaal naar de schakelkast per kabel teruggeleid, dan kan de regeltechniek in de schakelkast dit signaal interpreteren en verwerken. Dienovereenkomstig kunnen rechtstreeks vanuit de schakelkast ook achteraf corrigerende regelaarinstellingen worden uitgevoerd, afhankelijk van de wens van de operator.

Volgens de wettelijke specificaties ligt de verantwoordelijkheid voor de goede werking van een rookmelder bij de operator zelf. Dienovereenkomstig beveelt SCHAKO minstens 1x per jaar een werkingscontrole aan. De controle zelf moet overeenkomstig de specificaties in de technische documentatie worden uitgevoerd. Dienovereenkomstig verwijzen we hier naar de actuele RMS-documenten.

De beide meldingen [Storing] en [Alarm] verschillen fundamenteel. De storingsmelding kan worden gereset. Bij de RMS gebeurt dit automatisch zodra een einde is gemaakt aan de oorzaak van de storing. Een alarmmelding daarentegen moet door de operator manueel via een resetknop worden gereset. De overeenkomstige led-weergaven en resetknoppen bevinden zich op de relaismodule RM.

Een NRWG bestaat altijd uit een jaloezieklep, een venstervleugel, een dakluik of een lichtkoepel, bovendien heeft elke NRWG een specifiek openingsmechanisme en een onafhankelijke activeringseenheid. Overeenkomstig EN 12101-2 moeten alle NRWG die op de markt worden gebracht CE-gecertificeerd zijn. De dimensionering, vereisten en inbouw van natuurlijke rookafvoerapparaten (NRA: Natürliche Rauchabzugsanlagen) zijn in DIN 18232-2 geregeld.

De beslissing voor een bussysteem is niet noodzakelijk een beslissing in termen van zuinigheid. Want bijzonde regelsituaties zijn met traditionele systemen vaak niet mogelijk. Indien de kosten voor een conventioneel systeem bekend zijn, is een parallel ontwerp met het SCHAKO EasyBus-systeem altijd de moeite. Bij vergelijkbare kosten is de uitbreidbaarheid en de behoefte van de klant doorslaggevend. Want precies hier is een EasyBus-systeem in elk opzicht beter dan een conventioneel systeem.

De filtercellen moeten worden vervangen als de filtercellen beschadigd werden of als het maximaal gedefinieerde einddrukverlies van 500 Pa is bereikt. Bovendien is een regelmatige vervanging van de filtercellen ook uit economisch oogpunt zinvol om de energiekosten voor de ventilatie te verlagen. Ook moeten de hygiënische randvoorwaarden, de plaatselijke onderhoudsschema's en de wettelijke richtlijnen in acht worden genomen - zie ook VDI 6022.

Het geleidingssignaal en het feedbacksignaal stemmen alleen overeen als Vmin = 0 m³/u (0 %à en Vmax = Vnenn (100 %) zijn geprogrammeerd.

Aerodynamisch effectief betekent dat het gedrag van de uit de opening wegtrekkende stroming langs het openingsoppervlak een bepaalde karakteristiek moet hebben. Want een NRWG ventileert alleen door dit autonome, natuurlijke stroomgedrag - helemaal zonder motorische ondersteuning. Niet alle deelvlakken van het openingsoppervlak zijn relevant voor deze stromingskarakteristiek. Het effectieve openingsoppervlak Aa - ook aerodynamisch relevant openingsvlak genoemd - wordt in een experimentele procedure bepaald. De details worden geregeld in bijlage B van de norm EN 12101-2.

Bij de regelaarmodus 0 - 10 V wordt Vmax met 10 V en Vmin met 0 V aangestuurd, bij de regelaarmodus 2 - 10 V wordt Vmax met 10 V en Vmin met 2 V aangestuurd.

U vindt de concrete relatie van deze beide waarden Vmax en Vmittel in de regel rechtstree