SCHAKO keyvisual production

Managementsystemen

Kwaliteitsmanagement gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001

PRECIES GEPLAND – EN GEEN TOEVAL

SCHAKO staat in het vakgebied synoniem voor hoogwaardige producten, optimale systeemoplossingen en perfecte service. Zo is het ons gelukt een toppositie op de markt in te nemen, die we verder willen uitbouwen.

Nauwgezette ontwerpen, onvoorwaardelijke procesveiligheid, gedocumenteerde vakkennis en volledige transparantie in alle domeinen – zo werken wij in het SCHAKO-kwaliteitsmanagement. Er mag niets aan het toeval worden overgelaten. Alle processen op alle locaties en in alle verkoopsorganisaties worden permanent geoptimaliseerd: in de ontwikkeling, de constructie, de productie, de verkoop, de logistiek of in de service.

DIN EN ISO 9001:2015 – Certificaat | EN – geldig tot 28.03.2024

Milieumangement gecertificeerd overeenkomstig ISO 14001

MILIEUBESCHERMING IS EEN KERNTAAK

SCHAKO levert product- en systeemoplossingen, die voldoen aan de hoogste milieunormen. We controleren continu of alle grondstoffen, alle processen en alle diensten aan deze eis voldoen.

Wat we bij SCHAKO in de zin van milieubescherming kunnen verbeteren, dat verbeteren we ook. We willen bij SCHAKO verantwoordelijk omgaan met alle rijkdommen.

KOLBINGEN & MESSKIRCH
DIN EN ISO 14001:2015 – Certificaat | DE – EN – FR – geldig tot 25.01.2025

Energiemanagement gecertificeerd overeenkomstig EDL-G bzw. DIN EN 16247-1

SCHAKO optimaliseert permanent materialen en productieprocessen, om zo weinig mogelijk afval te maken en zo weinig mogelijke energie te verbruiken.

Wij bij SCHAKO voelen ons verplicht rijkdommen duurzaam te beheren en zo het levensonderhoud voor komende generaties in stand te houden.

EDL-G – certificaat

RAL-KEURMERK COULISSENDEMPERS

De Gütegemeinschaft Kulissenschalldämpfer e.V. verleent op grond van het testbericht van het Fraunhofer-instituut voor bouwfysica de firma SCHAKO het door het Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL erkende en door registratie bij het Duitse octrooibureau door het merkenrecht beschermde RAL-keurmerk coulissendempers.

RAL-KEURMERK COULISSENDEMPERS – Toekenningscertificaat

RAL GÜTEZEICHEN - KULISSENSCHALLDÄMPFER

Toepassingsgebied van de werken

De toepassingsgebieden van de werken kunt u vinden in de certificaten. Meer informatie over ons managementsysteem kunt u onder vermelding van uw gewenste informatie verkrijgen via:

info@schako.de