Ventilatieroosters

Ventilatieroosters, filterroosters en roosters voor lange worp
Bij luchttechnische installaties worden ventilatieroosters voor de toevoer en afvoer van lucht gebruikt. Via de lamellen of nozzles stroomt de lucht de ruimte binnen. Om de straalrichting aan te passen aan specifieke wensen zijn er roosters met verstelbare lamellen of nozzles verkrijgbaar. Het resultaat is een goede ventilatie van de ruimte.
SCHAKO Antidoorkijkroosters zijn overstroomroosters voor wanden en deuren en worden gebruikt voor de drukcompensatie tussen twee aangrenzende ruimtes.
Voor de afdekking van aanzuig- en luchtafvoeropeningen van ventilatie- en airconditioningsinstallaties aan de buitenkant van gebouwen worden buitenluchtroosters ingezet. De vaste, regen werende lamellen verhinderen het indringen van regen of sneeuw in het kanaalsysteem. Ook het binnendringen van loof en vogels in de buiten- en afvoerluchtopening wordt hierdoor effectief verhinderd.

Filterroosters

Ventilatieroosters

Anti-Inkijkrooster

Rooster voor lange worp

Buitenluchtroosters