Geluidsisolatie, geluidsdemping

Membraanabsorbers, geluiddempers met minerale wol, buisgeluiddempers, overspraakdempers

Onder geluidsisolatie wordt verstaan het door een hindernis onderbreken van geluidsuitbreiding.
Geluidsisolatie komt tot stand door materialen met geluidsabsorberende eigenschappen. De door het geluid veroorzaakte trillingen van de luchtmoleculen worden in het absorptiemateriaal afgeremd, zo wordt de geluidsenergie omgezet in warmte-energie.
De voortgang baseert zich in eerste instantie op de reflectie van de geluidsgolf vanaf de bron.
Om bouwtechnische redenen kan het ontstaan van geluid niet altijd worden voorkomen en is geluidsisolatie bij ventilatiesystemen wenselijk. Membraanabsorbers, geluiddempers met minerale wol, buisgeluiddempers, geluidsisolatiecoulissen en overspraakdempers van SCHAKO reduceren het geluid en beperken de geluidsuitbreiding en zorgen zo voor geluidsarme ventilatiesystemen. Door het gebruik van producten uit de AUDIX-serie kan de geluidsontwikkeling respectievelijk de geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte worden tegengegaan.

Membraanabsorbers

Geluiddemper van minerale wol

Overstroomelementen

Buisgeluiddemper

Telefoniegeluiddempers