Regelapparatuur

Regelkleppen, ontspannerboxen, mengboxen, geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars, schuifregisters, volumestroommeting, luchtvolumeregelaars
In luchttechnische installaties worden complexe en veeleisende controle- en besturingstaken uitgevoerd. De kennis en regelapparatuur die hiervoor nodig is wordt door SCHAKO aangeboden.
Het aanbod varieert van luchtvolumeregelaars voor gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen, voor constante of variabele luchtvolumeregeling en ruimte- of kanaaldrukregeling. Geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars die worden ingezet wanneer er hoge akoestische eisen zijn, tezamen met ontspannerboxen, mengboxen en diverse regelkleppen maken het assortiment compleet.

Regelkleppen

Ontspannerboxen

Mengboxen

Geluidsgeïsoleerde Luchtvolumeregelaar

Schuifregister

Luchtvolumeregelaar

Volumestroommeting