Luchtkleppen

Jaloeziekleppen, overdrukkleppen Voor het isoleren en beperken. in ventilatiesystemen produceert SCHAKO jaloezie- en overdrukkleppen. Jaloeziekleppen dienen voor de instelling van druk en volume in luchttechnische installaties. Optioneel worden ze gebruikt als afsluiting van een luchtleiding, om bijv. bij stilstand van de installatie het binnendringen van koude lucht te voorkomen. Overdruk- of terugslagkleppen worden gebruikt als terugstromingspreventie in pijpleidingsystemen en hebben slechts geringe openingsdruk nodig om te openen en sluiten.

Jaloeziekleppen

Overdrukkleppen