Ventilatieroosters

Ventilatieroosters, filterroosters en roosters voor lange worp In ruimteluchttechnische installaties worden welbekende ventilatieroosters van SCHAKO als luchtroosters voor de toevoer en afvoer gebruikt. Met lamellen of nozzles laten ze de toevoerlucht de ruimte binnenstromen. Om de straalrichting aan te passen aan de plaatselijke gegevenheden zijn ventilatieroosters met verstelbare lamellen of nozzles verkrijgbaar. Het resultaat is een goede ventilatie van de ruimte met behulp van gemengde ventilatie. Individuele roosters, roosterbanden en meervoudige roosters, alsook roosters voor lange worp bereiken daarbij uiteenlopende worpwijdtes. SCHAKO Antidoorkijkroosters zijn overstroomroosters voor wanden en deuren en worden gebruikt voor de drukcompensatie tussen twee aangrenzende ruimtes. Voor de afdekking van aanzuig- en luchtafvoeropeningen van ventilatie- en airconditioningsinstallaties aan de buitenkant van gebouwen worden buitenluchtroosters van SCHAKO ingezet. De vaste, regenwerende lamellen verhinderen het indringen van regen of sneeuw in het kanaalsysteem. Ook het binnendringen van loof en vogels in de buiten- en afvoerluchtopening wordt hierdoor effectief verhinderd. In combinatie met jaloezie- en overdrukkleppen ontstaan meer functionaliteiten.

Filterroosters

Ventilatieroosters

Anti-Inkijkrooster

Rooster Voor Lange Worp

Buitenluchtroosters