Brandveiligheid en rookafvoersysteem

Brandwerende kleppen, ontrokingskleppen, liftschachtontrokings- en -ventilatiesystemen, natuurlijke rook- en warmteafvoerapparaaten, brandbeveiligingsschotelkleppen, rookmelder
Brandwerende kleppen, ontrokingskleppen en overige beluchtings- en ontrokingssystemen en apparatuur redden in geval van brand levens en beschermen materiële activa. "Bouwkundige installaties moeten zo worden geplaatst, opgesteld, gewijzigd en onderhouden, dat het ontstaan van een brand en de uitbreiding van vuur en rook (branduitbreiding) wordt voorkomen en bij een brand de redding van mensen en dieren alsook effectieve bluswerken mogelijk zijn." (§ 14 MBO – Brandveiligheid). Daarom zijn de brandveiligheidstechnische producten en systemen van SCHAKO perfect op elkaar afgestemd en kunnen onderling worden gekoppeld. Vanwege doorgevoerde brandveiligheidstesten en classificering in overeensteming met de EN 13501-3 kunnen deze in geval van storing optimaal reageren om het beschermingsdoel te verwezenlijken.

Brandbeveiligingsschotelkleppen

Brandwerende kleppen

Liftschachtontrokings- en -ventilatiesystemen

Natuurlijk rook- en warmteafvoerapparaaten

Ontrokingskleppen

Rookmelder