Rookmeldsysteem RMS

Toepassingsgebieden

Voor de detectie van rook in beluchtingskanalen.
Voor de aansturing en activering van brandkleppen (abZ) of rookkleppen (abZ) en voor de aansturing van een luchttoevoer- of circulatieventilator.
Voor een vlakke kanaalinbouw in beluchtingsleidingen.

Functie

Het SCHAKO rookmeldsysteem RMS bestaat uit de rookmelder RMSII-L en de relaismodule RM V4.00 en wordt ingezet op plaatsen waarbij het ontstaan van brand in het vroegste stadium (bij het optreden van koude rook < 72°C) activerings- en schakelprocessen aangestuurd moeten worden. De inbouw vindt plaats in beluchtingskanalen. De alarmmelding wordt via een potentiaalvrij contact doorgestuurd en onderbreekt de stroomkring naar de elektrische activeringsvoorzieningen (kleefmagneten, veerterugloopaandrijving) of pneumatische aandrijvingen. De aangesloten brand- en rookkleppen worden gesloten. Op het RMS-systeem mogen alleen voorzieningen worden aangesloten die werken volgens het principe “stroomloos dicht / drukloos dicht”. De rookmelders en de aangesloten activerings- en schakelvoorzieningen worden binnen een beschermd bereik samen voorzien van 230 V AC door een relaismodule, secundair 24 V DC. De rookmelders blijven na activering in staat van alarm, ook als de normale omgevingsomstandigheden weer hersteld zijn. Pas door een reset gaan de rookmelders terug naar de controlestand. De meting vindt buiten de rookmelder-behuizing plaats en daarom is er geen detectiekamer nodig.

Referenties