SCHAKO keyvisual car park

BIM – Building Information Modeling
przeglądarka CAD SCHAKOnnect

Co to jest SCHAKOnnect i co potrafi…

SCHAKO stawia czoła cyfryzacji. Do utrzymania realizowanych projektów budowlanych w wyznaczonych ramach budżetowych i czasowych, przyjęła się sprawdzona przez lata metoda pracy na jednakowych zasadach zwana „BIM” (Building Information Modeling).

Dotychczas stosowana przede wszystkim przez projektantów, przedsiębiorstwa budowlane i menedżerów projektów, obsługujących projekty o wartości rzędu ponad 25 milionów euro.

W wielu krajach metoda pracy przy wielkich projektach budowlanych zgodnie z zasadami BIM jest już obowiązkiem.
SCHAKO dostarcza na rynek produkty z zakresu TGA (instalacji budowlanych) i stawia czoła temu nowemu wyzwaniu.

Dla naszych projektantów!

Do zaprezentowania produktów SCHAKO w formacie zgodnym z zasadami BIM powołano do życia SCHAKOnnect jako logiczne uzupełnienie sprawdzonego programu doboru urządzeń SCHAKO,  który do tej pory był używany w celu szybkiego i precyzyjnego doboru produktów SCHAKO, a co za tym idzie w celu wyboru komponentów w fazie tworzenia projektu, gdzie nadal będzie stosowany.

Przeglądarka CAD SCHAKOnnect posiada oprócz tego jeszcze inne zalety i uzupełnia program doboru urządzeń SCHAKO pod wieloma względami.

Bild SCHAKOnnect

Wykorzystaj te zalety.

  • Do zestawiania danych SCHAKO posługuje się oprogramowaniem firmy LINEAR.
  • Przeglądarka przeprowadza poprzez dobór produktów SCHAKO i program doboru urządzeń jak zwykle aż do danych CAD.
  • Po dobraniu produktu SCHAKO, rekordy zgodne z zasadami BIM można wykorzystać przy pomocy LINEAR w takich programach planowania jak Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD oraz własny kernel (jądro) firmy LINEAR zwany LINEAR CADinside.

Warunek pomyślnego zainstalowania…

Stosowanie przeglądarki CAD SCHAKOnnect wymaga zainstalowania w systemie jednej z poniższych aplikacji CAD.

Za pomocą SCHAKOnnect można generować dwu- lub trójwymiarowe dane CAD również bez oprogramowania do planowania. Jednak w takim przypadku dane eksploatacyjne (tzw. metadane) nie zostaną zastosowane, a jedynie rekordy CAD.

Wskazówka: do pełnego zastosowania / przekazywania danych CAD wraz z parametrami eksploatacyjnymi niezbędne jest oprogramowanie do planowania marki LINEAR w połączeniu z programem Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD lub LINEAR CADinside.

Baza danych SCHAKO znajduje się w skompresowanym rekordzie *.zip, a także na naszej partnerskiej stronie Premium u LINEAR, oraz w naszym Centrum dokumentacji.

Zawsze na bieżąco w temacie SCHAKOnnect

Tego można oczekiwać po SCHAKOnnect…

SCHAKOnnect w prosty sposób umożliwia dobór żądanych produktów SCHAKO i zastosowanie ich w programie planowania. Dobór odbywa się w zdefiniowanym punkcie pracy i jest automatycznie interpolowany w programie planowania do żądanych parametrów w zakresie zastosowania dobranego produktu.

Za pomocą SCHAKOnnect dobrane produkty poprzez Plug-In można zastosować bezpośrednio z parametrami eksploatacyjnymi jako rekord zgodny z zasadami BIM w programie planowania. Jednocześnie istnieje możliwość zastosowania dwu- lub trójwymiarowych danych CAD dla produktu w formacie DWG a także DXF bez parametrów eksploatacyjnych w kolejnych programach planowania CAD.

Logo SCHAKO partnera Premium LiNear

Wymagania dotyczące oprogramowania

Stosowanie przeglądarki CAD SCHAKOnnect wymaga zainstalowania w systemie jednej z poniższych aplikacji CAD.

Wspomagane platformy CAD

SCHAKO oraz LINEAR

Zalety wynikające z naszego partnerstwa z firmą LINEAR

Nasz rekord i oprogramowanie LINEAR pozwalają na szybkie i efektywne utworzenie dokumentacji projektowej wraz z modelem trójwymiarowym.

Co to jest BIM i dokąd prowadzi?

Building Information Modeling (modelowanie informacji o budynku), w skrócie BIM, oznacza znormalizowaną metodę pracy, za pomocą której można modelować na bazie cyfrowej budowle oraz ich instalacje techniczne. Metoda ta, zdefiniowanego i znormalizowanego rejestrowania danych dotyczących obiektów budowlanych, która już się przyjęła lub została ustawowo wprowadzona w wielu krajach świata, posiada wiele zalet:

  • łatwa i szybka wymiana danych bądź zastosowanie danych z systemów produktów wszystkich branż dzięki znormalizowanym formatom danych
  • cyfryzacja budownictwa w zakresie projektowania budynków i instalacji budowlanych (TGA)
  • wykrywanie potencjalnych problemów już w fazie planowania (np. kolidowanie między branżami)
  • optymalne zarządzanie kosztami i czasem budowy (może do minimum ograniczyć nieoczekiwany wzrost kosztów, jak to się dzieje przy dotychczasowych wielkich projektach budowlanych)
  • całkowite odwzorowanie cyklu życia danego obiektu, począwszy od planowania, poprzez budowę i eksploatację, aż po likwidację.

Firma SCHAKO postawiła sobie za zadanie sprostać wymaganiom jakie stawiają cyfrowe metody pracy projektantów i architektów, i udostępnić pełne dane CAD oraz dane eksploatacyjne. SCHAKOnnect spełnia wymagania projektantów i architektów sporządzając i udostępniając rekordy oparte na VDI, zgodne z zasadami BIM.

SCHAKO pozostaje w stałym kontakcie z licznymi biurami planowania i projektowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki tej współpracy z klientem otrzymujemy z pierwszej ręki ważne informacje, które pomagają nam jeszcze bardziej usprawnić SCHAKOnnect i jeszcze lepiej uwzględnić potrzeby i życzenia klientów.

Rozgraniczenie przeglądarki CAD SCHAKOnnect i programu doboru urządzeń SCHAKO

Przeglądarka CAD SCHAKOnnect

Komponenty SCHAKO do (zgodnego z zasadami BIM) planowania urządzeń wentylacyjnych

Nowa platforma doboru SCHAKOnnect jest przeglądarką, która ma dostęp do programu doboru urządzeń SCHAKO. Selekcja produktu automatycznie uruchamia program doboru urządzeń SCHAKO i wywołuje dodatkową konfigurację elementu. Za pomocą jednego kliknięcia SCHAKOnnect może wygenerować dane techniczne produktu, a także dane geometrii elementu.

Zintegrowana w SCHAKOnnect przeglądarka (viewer) pozwala obejrzeć trójwymiarowy model produktu z wszystkich stron – obracając go. Do dyspozycji są dwa poziomy szczegółowości, zarówno dla modelu 3D jak i dla widoków 2D. Model CAD bądź widok można przy użyciu SCHAKOnnect łatwo i szybko umieścić i opisać na rysunku AutoCAD lub Revit. Wszystkie przyłącza elementu są generowane przy pomocy LINEAR generowane podczas nanoszenia w programie Autodesk Revit i AutoCAD i dają się połączyć z kanałami wentylacyjnymi (okrągłymi lub prostokątnymi). Można wygenerować wykazy części.

SCHAKO na stronie LINEAR

Narzędzie do szybkiego i precyzyjnego doboru komponentów w fazie tworzenia projektu

Program doboru urządzeń firmy SCHAKO jest ważnym narzędziem służącym do szybkiego i precyzyjnego doboru komponentów w fazie tworzenia projektów. Na stronie udostępniona jest aktualna wersja programu. Najnowsza wersja pozwala na dobór nawiewników z filtrem absolutnym, klimakonwektorów oraz sufitów chłodzących. Możliwy jest również dobór kombinowanych konfiguracji urządzeń, na przykład regulatorów przepływu objętościowego z tłumikami lub klimakonwektorów ze skrzynkami wlotowymi i wylotowymi.