SCHAKO keyvisual car park

Program doboru urządzeń – SCHAKOLuft wersja 2024.03.02.1

Instalacja programu doboru urządzeń firmy SCHAKOLuft

Witamy na stronie instalacji programu programu doboru urządzeń SCHAKOLuft (wersja 2024.03.02.1) opracowanego przez firmę SCHAKO KG.

W dalszej części podane są wymagania techniczne dla komputera.

Program doboru urządzeń firmy SCHAKO jest narzędziem służącym do szybkiego i precyzyjnego doboru komponentów i tworzenia projektów. Na stronie udostępniona jest aktualna wersja programu. Najnowsza wersja pozwala na dobór nawiewników z filtrem absolutnym oraz klimakonwektorów. Możliwy jest również dobór kombinowanych konfiguracji urządzeń, na przykład regulatorów przepływu objętościowego z tłumikami lub klimakonwektorów ze skrzynkami wlotowymi i wylotowymi.

Nasz program doboru zawiera między innymi:

  • Następujące języki: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, flamandzki/holenderski, węgierski, włoski i polski.
  • Nawiewniki powietrzna (sufitowe nawiewniki wirowe, sufitowe nawiewniki pulsacyjne, nawiewniki podłogowe, nawiewniki stopniowe, nawiewniki szczelinowe, nawiewniki wyporowe, nawiewniki sufitowe, nawiewniki dyszowe, zawory wentylacyjne i dysze dalekiego zasięgu)
  • Systemy powietrzno-wodne (konwektory podłogowe, belki chłodzące, klimakonwektory wentylatorowe, klimakonwektory cichobieżne oraz pasywne konwektory chłodzące)
  • Tłumiki akustyczne (tłumik akustyczny z wełny mineralnej oraz kulisy tłumiące, tłumiki okrągłe, tłumiki membranowe oraz tłumik odgłosów)
  • Urządzenia ochrony przeciwpożarowej (klapy przeciwpożarowe odcinające oraz zawory przeciwpożarowe)
  • Regulatory przepływu powietrza (regulatory przepływu powietrza, regulatory przepływu ze skrzynką mieszająca, regulatory przepływu ze skrzynką tłumiącą oraz wytłumione regulatory zmiennego przepływu)
  • Kratki wentylacyjne (kratki wentylacyjne, kratki z filtrem oraz nawiewniki dyszowe)
  • Klapy wentylacyjne (czerpnie i wyrzutnie powietrza, klapy nadciśnieniowe, przepustnice wielopłaszczyznowe)
  • Nawiewniki z filtrami (kratki z filtrem, skrzynki z filtrem absolutnym, kratki przeciwtłuszczowa)
  • Kalkulatory obciążeń cieplnych

Poprzednie wersje

Bieżąca wersja to aktualizacją, nie jest wymagana ponowna instalacja. Projekty dodane od wersji z 2007 roku zostaną automatycznie zaimportowane do aktualnej wersji.

Wymagania sprzętowe

Oprogramowanie może być zainstalowane na dowolnym komputerze z systemem Windows 8, Windows 10 lub Windows 11. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Program pracuje na wszystkich monitorach o rozdzielczości od 800×600, jednakże został zoptymalizowany dla rozdzielczości 1024×780.
Rekomenduje się stosowanie komputerów posiadających co najmniej 1 GB pamięci RAM, ponieważ program zawiera pewne złożone obliczenia.
Połączenie z internetem jest zalecane, ale nie jest konieczne do uruchomienia programu, natomiast jest niezbędne do uzyskania dostępu do aktualnej dokumentacji. W celu zapewnienia łączności i bezpieczeństwa należy odpowiednio zaktualizować system operacyjny Windows.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Zainstalowana zaktualizowana wersja Microsoft Net Framework 4.6.2. Jeśli jej brak lub jeśli nie ma pewności czy program jest zainstalowany, można go zainstalować za pomocą poniższego linku.

Microsoft .Net Framework 4.6.2

dotNET Framework 4.6.2

pobieranie

Windows 64 Bit

SCHAKO Program doboru urządzeń pobieranie

Wersja: 2024.03.02.1,
niemiecka, angielska, francuska, hiszpańska, flamandzka/holenderska, węgierska, włoski i polski,
52 MB