SCHAKO keyvisual car park

Program doboru urządzeń SCHAKO

Instalacja programu doboru urządzeń firmy SCHAKO

Witamy na stronie instalacji programu programu doboru urządzeń SCHAKO opracowanego przez firmę SCHAKO KG.

W dalszej części podane są wymagania techniczne dla komputera oraz opisany jest szczegółowo proces instalacji.

Program doboru urządzeń firmy SCHAKO jest narzędziem służącym do szybkiego i precyzyjnego doboru komponentów i tworzenia projektów. Na stronie udostępniona jest aktualna wersja programu. Najnowsza wersja pozwala na dobór nawiewników z filtrem absolutnym, klimakonwektorów oraz sufitów chłodzących. Możliwy jest również dobór kombinowanych konfiguracji urządzeń, na przykład regulatorów przepływu objętościowego z tłumikami lub klimakonwektorów ze skrzynkami wlotowymi i wylotowymi.

Nasz program doboru zawiera między innymi:

  • Następujące języki: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, flamandzki/holenderski, rosyjski, węgierski, włoski, duński, polski, czeski i turecki.
  • Nawiewniki powietrzna (sufitowe nawiewniki wirowe, sufitowe nawiewniki pulsacyjne, nawiewniki podłogowe, nawiewniki schodowe, nawiewniki szczelinowe, nawiewniki wyporowe, nawiewniki sufitowe, zawory wentylacyjne i dysze dalekiego zasięgu)
  • Systemy powietrzno-wodne (belki chłodzące, klimakonwektory, sufity chłodzące, pasywne klimakonwektory oraz moduł klimatyzacyjny)
  • Tłumiki akustyczne (prostokąrne tłumiki kulisowe, kulisy tłumiące, tłumiki okrągłe oraz tłumiki membranowe)
  • Urządzenia ochrony przeciwpożarowej (klapy przeciwpożarowe odcinające, klapy wentylacji pożarowej oraz zawory przeciwpożarowe)
  • Regulatory przepływu powietrza (regulatory stałego przepływu CAV, regulatory zmiennego przepływu VAV, skrzynki mieszające, wytłumione regulatory zmiennego przepływu VAV)
  • Kratki wentylacyjne (kratki nawiewne, kratki z filtrem, kratki dalekiego zasięgu)
  • Armaturę wentylacyjną (czerpnie i wyrzutnie, klapy nadciśnieniowe, przepustnice wielopłaszczyznowe)
  • Nawiewniki z filtrami (kratki z filtrem, skrzynki z filtrem dokładnym, kratki z separatorem tłuszczu)
  • Kalkulatory obciążeń cieplnych

Poprzednie wersje

Bieżąca wersja nie jest aktualizacją, wymagana jest nowa instalacja i w tym celu dotychczasowa wersja musi zostać odinstalowana. Projekty dodane od wersji z 2007 roku zostaną automatycznie zaimportowane do aktualnej wersji.

Wymagania sprzętowe

Oprogramowanie może być zainstalowane na dowolnym komputerze z systemem Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Program pracuje na wszystkich monitorach o rozdzielczości od 800×600, jednakże został zoptymalizowany dla rozdzielczości 1024×780.
Rekomenduje się stosowanie komputerów posiadających co najmniej 1 GB pamięci RAM, ponieważ program zawiera pewne złożone obliczenia.
Zalecane jest podłączenie do Internetu, ale nie jest to konieczne dla funkcjonowania programu.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Zainstalowana zaktualizowana wersja Microsoft Net Framework 4.6.2. Jeśli jej brak lub jeśli nie ma pewności czy program jest zainstalowany, można go zainstalować za pomocą poniższego linku.

Microsoft .Net Framework 4.6.2

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Podczas instalacji może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Brak aktualizacji Windows Update dla .NET Framework. Można ją pobrać z poniższego linku:

Windows .Net Framework Update

Installing Schako-Luft Screenshot

Po aktualizacji konfiguracji instalacja może być kontynuowana.

Windows 32 Bit

Button SCHAKO Auslegungsprogramm

Wersja: 2019.3.1.2 32 Bit, niemiecka, angielska, francuska, hiszpańska, flamandzka/holenderska, rosyjska, węgierska, włoska, duńska, polska, czeska i turecka, 366 MB

Windows 64 Bit

Button SCHAKO Auslegungsprogramm

Wersja: 2019.3.1.2 64 Bit, niemiecka, angielska, francuska, hiszpańska, flamandzka/holenderska, rosyjska, węgierska, włoska, duńska, polska, czeska i turecka, 366 MB