SCHAKO keyvisual car park

BIM – Building Information Modeling
SCHAKOnnect CAD-Browser

Co je SCHAKOnnect a co umí…

SCHAKO se staví digitalizaci. Abychom mohli provádět stavební projekty v nákladovém a časovém rámci, během let se etabloval „BIM“ (Building Information Modeling) jednotný pracovní způsob.

Doposud zejména u projektantů, stavebních podniků a projektových manažerů, kteří se účastní projektů nad 25 mil. EUR.

V mnoha zemích je u velkých projektů pracovní způsob BIM již dokonce předepsaný.
SCHAKO na trh dodává výrobky v oblasti TZB (technické zařízení budov) a staví se také této nové výzvě.

Pro naše projektanty!

Abychom Vám mohli poskytnout výrobky SCHAKO ve formátu ve shodě s BIM, byl zaveden systém SCHAKOnnect jako logické doplnění k osvědčenému návrhovému programu SCHAKO, který se doposud používal pro rychlé a přesné popsání výrobků SCHAKO a nadále tudíž pro výběr komponentů ve fázi plánování Vašich projektů.

Prohlížeč CAD SCHAKOnnect kromě toho nabízí další výhody a doplňuje návrhový program SCHAKO v mnoha ohledech.

Bild SCHAKOnnect

Zužitkujte svoji výhodu.

  • SCHAKO se u zhotovení dat pomocí SW z provenience LINEAR vrací zpět.
  • Vyhledávač vás jako obvykle vede přes výběr výrobků SCHAKO a přes návrhový program k údajům CAD.
  • Pokud je výrobek SCHAKO již poprvé navržený, mohou být datové soubory v souladu s BIM pomocí LINEAR využity v plánovacích programech jako je Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD a LINEAR-vlastní CAD-Kern LINEAR CADinside.

Předpoklad pro úspěšnou instalaci…

Abyste mohli používat vyhledávač CAD SCHAKOnnect, potřebujete ve svém systému následující instalace CAD.

Pomocí SCHAKOnnect lze vygenerovat také bez plánovacího SW dvoj- nebo trojrozměrné údaje CAD. Nejsou zde však pak převzata žádná data o výkonech (tzv. metadata), pouze datové soubory CAD.

Upozornění: pro úplné využití / předání dat CAD včetně výkonových parametrů se potřeba plánovací SW od LINEAR v kombinaci s Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD mebo LINEAR CADinside.

Databázi SCHAKO naleznete v komprimovaném datovém souboru *.zip a také na naší prémiové partnerské stránce u LINEAR a zároveň v našem centru pro stahování.

Chcete mít neustále přehled o aktualitách týkajících se SCHAKOnnect?

Od SCHAKOnnect můžete očekávat…

SCHAKOnnect Vám umožní vybírat si požadované výrobky SCHAKO jednoduchým způsobem, zakomponovat je a převzít do Vašeho plánovacího programu. Zakomponování probíhá jako obvykle pro definovaný provozní bod a je automaticky interpolováno do Vašeho plánovacího programu pro zde požadované parametry v oblasti použití zakomponovaného výrobku.

Pomocí SCHAKOnnect můžete Vaše zakomponované výrobky pomocí Plug-In převzít přímo s parametry výkonu jako datový soubor CAD v souladu s BIM do vašeho plánovacího programu. Paraleně s tím existuje možnost převzít dvoj- nebo trojrozměrná data CAD o výrobku ve formátu DWG, a DXF bez parametrů výkonu do dalších plánovacích programů CAD.

Logo LINEAR Premiumpartner - Industriepartner - SCHAKO

Software

Abyste mohli použít SCHAKOnnect prohlížeč CAD, potřebujete ve Vašem systému jednu z následujících instalací CAD.

Podporované platformy CAD

SCHAKO a LINEAR

Vaše výhoda díky partnerství s LINEAR

S naším souborem údajů a SW od LINEAR budete schopni rychle a efektivně zhotovit podklady k plánování až po 3D model.

Co je BIM a kam se bude ubírat cesta dále?

Building Information Modeling (modelování údajů o budově), zkratka BIM, označuje normovanou pracovní metodu, pomocí které jsou stavby a jejich technické vybavení vloženy do digitální podoby, resp. namodelovány. Tato metoda definovaného a jednotného ditálního zachycení budovy je již etablována v mnoha zemích světa nebo také je vyžadována zákonem a nabízí mnoho výhod:

  • Jednodušší a rychlejší výměnu dat resp. použití dat v systémech výrobků všech řemesel díky jednotnému formátu dat.
  • Digitalizace stavebnictví v oblasti plánování staveb a technického vybavení budov (TZB)
  • Rozpoznání možných problematik již ve fázi plánování (např. kolize mezi profesemi)
  • Optimalizované řízení nákladů a doby výstavby (může snížit na minimum neočekávané navýšení nákladů, které se částečně vyskytují v aktuálních velkých projektech)
  • Průběžná možnost vyobrazení životního cyklu stavby, počínaje plánováním přes stavbu a provoz až po likvidaci.

SCHAKO si pomocí SCHAKOnnect stanovilo úkol zajistit požadavky na digitální způsob práce projektantů a architektů a poskytnout kompletní údaje CAD a data výkonu ve své produktové paletě. SCHAKO plní díky SCHAKOnnect zhotovením a poskytnutím datových souborů na základě VDI a v souladu s BIM požadavky projektantů a architektů.

SCHAKO je zde také v kontaktu s mnohými projekčními a architektonickými kancelářemi jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Touto spoluprací se zákazníkem získáme důležité informace z první ruky, které nám pomohou učinit SCHAKOnnect ještě lepším a zohlednit požadavky a přání zákazníků.

Vymezení SCHAKOnnect prohlížeče CAD a návrhového programu SCHAKO

SCHAKOnnect prohlížeč CAD

Komponenty SCHAKO pro plánování (v souladu s BIM) zařízení větrací techniky

Nová výkladová platforma SCHAKOnnect je prohlížeč, který se opírá o návrhový program SCHAKO. Přes výběr výrobku se návrhový program SCHAKO automaticky zapne a spustí se další detailní konfigurace stavebního prvku. Jedním kliknutím si lze z SCHAKOnnect vyvolat technické údaje o výrobku jakož i geometrii stavebního prvku.

Pomocí integrovaného prohlížeče v SCHAKOnnect lze pootáčením sledovat trojrozměrný model výrobku ze všech stran. K dispozici jsou stupně propracovanosti, jak pro 3D model, tak pro náhledy 2D. Model CAD nebo náhled jsou rychle a jednoduše umístěny a popsány v AutoCAD nebo do výkresu Revit SCHAKOnnect . Všechna napojení stavebních prvků jsou generována v Autodesk Revit a v AutoCAD s LINEAR při zakreslení a nechají se propojit s větracími kanály (v kulatém nebo hranatém provedení). Lze generovat kusovníky.

Návrhový program SCHAKO

Nástroj pro rychlé a přesné popsání ve fázi plánování.

Návrhový program od SCHAKO je důležitým nástrojem pro rychlé a přesné popsání a výběr komponentů ve fázi plánování Vašich projektů. SCHAKO zde poskytuje nejnovější verzi. S touto verzí mohou být nejjednušeji popsány nyní také HEPA filtrační difuzory, fan coil jednotky a chladicí stropy. Také jsou možné kombinované konstrukce např. regulátorů objemového průtoku připojenými tlumiči hluku nebo fan coil jednotkami s nasávacími a vyfukovacími boxy.