SCHAKO keyvisual car park

BIM – Building Information Modeling
SCHAKOnnect CAD-Browser

Wat is SCHAKOnnect en wat kan het?

SCHAKO richt zich op digitalisering. Om bouwprojecten binnen een bepaalde tijd en tegen bepaalde kosten te kunnen uitvoeren, heeft de aanpak “BIM” (Building Information Modeling) zich gedurende vele jaren bewezen.

Tot nu toe vooral bij de planners, aannemers en projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor projecten van meer dan 25 miljoen euro.

In veel landen wordt bij grote projecten de werkwijze BIM voorgeschreven.
SCHAKO bedient de markt met producten op het gebied van TGA (technisch bouwmaterieel) en gaat deze nieuwe uitdaging ook aan.

Voor onze planners

Om de SCHAKO-producten voor u te kunnen leveren in een BIM-conforme opmaak is SCHAKOnnect in het leven geroepen als logisch vervolg op beproefd SCHAKO-vormgevingsprogramma,  dat tot nu toe gebruikt zal blijven worden voor een snelle en exacte vormgeving van de SCHAKO-producten en dientengevolge voor de selectie van onderdelen in de planningsfase van uw projecten.

De SCHAKOnnect CAD-browser biedt bovendien nog de volgende voordelen en vult het SCHAKO-vormgevingsprogramma in meerdere opzichten aan.

Bild SCHAKOnnect

Maak gebruik van uw voordeel.

  • SCHAKO maakt bij de gevensaanmaak gebruik van de software van LINEAR.
  • Een browser leidt zoals gebruikelijk naar de SCHAKO-productselectie en het vormgevingsprogramma naar de CAD-gegevens.
  • Als een SCHAKO-product eenmaal vormgegevens is, kunnen de BIM-conforme records met LINEAR in planningsprogramma’s zoals Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD en de LINEAR-eigen CAD-Kern LINEAR CADinside worden gebruikt.

Voorwaarde voor een succesvolle installatie…

Om de SCHAKOnnect CAD-browser te kunnen gebruiken, moet één van de volgende programma’s op uw systeem geïnstalleerd zijn.

Met SCHAKOnnect kunnen ook zonder planningssoftware zowel twee- als driedimensionale CAD-gegevens worden gegenereerd. Maar in dat geval worden er geen prestatiegegevens (zogenaamde metagegevens) overgenomen, maar uitsluitend de CAD-records.

Let op: voor een volledige gebruik/volledige overdracht van de CAD-gegevens met prestatieparameters is de planningssoftwarenvan LINEAR in combinatie met Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD ofr LINEAR CADinside vereist.

De SCHAKO-database vindt u hieronder als gecomprimeerd *.zip-bestand en op onze premium partnersite bij LINEAR plus in onze Download Center.

U wilt op de hoogte blijven van de updates van SCHAKOnnect?

 

Dit kunt u verwachten van SCHAKOnnect…

Met SCHAKOnnect kunt u de gewenste SCHAKO-producten probleemloos selecteren, vormgeven en in uw planningsprogramma opnemen. De vormgeving gebeurt zoals gewoonlijk voor het gedefinieerde bedrijfspunt en wordt automatisch in uw planningsprogramma voor de daar vereiste parameters op het toepassingsgebied van het vormgegeven product geïmplementeerd.

Met SCHAKOnnect kunt u uw vormgegeven producten via een plug-in rechtstreeks met de prestatieparameters als BIM-conform CAD-record overnemen in uw planningsprogramma. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid twee- of driedimensionale CAD-gegevens van het product zowel in de opmaak DWG als DXF zonder prestatieparameters over te nemen in andere CAD-planningsprogramma’s.

Logo LINEAR Premiumpartner - Industriepartner - SCHAKO

Software

Om de SCHAKOnnect CAD-browser te kunnen gebruiken, dient een van de onderstaande CAD-platforms op uw systeem geïnstalleerd te zijn.

Ondersteunde CAD–platforms

SCHAKO en LINEAR

Uw voordeel van ons partnerschap met LINEAR

Met onze record en de software van LINEAR bent u in staat snel en efficïent de planningsdocumenten tot aan de 3D-modelling aan te maken.

Wat is BIM en wat kunt u daar nog van verwachten?

Building Information Modeling (modellering van gebouwinformatie), ofwel BIM, duidt op een genormeerde werkwijze waarmee gebouwen en de bijbehorende gebouwentechnik op digitale basis worden gecreëerd resp. gemodelleerd. Deze methode van gedefinieerde en uniforme digitale gebouwvastlegging is als in veel landen over de hele wereld gevestigd of wordt ook door de wetgever vereist en biedt vele voordelen:

  • Eenvoudige en snelle gegevensuitwisseling resp. gebruik van gegevens van productsystemen van alle vestigingen door uniforme gegevensopmaak
  • Digitalisering van de bouw op het gebied van indeling van gebouwen en het technische materieel daarvan (TGA)
  • Al in de planningsfase vaststellen van mogelijke problemen (bijvoorbeeld botsing tussen werken)
  • Geoptimaliseerd kosten- en tijdsmanagement (kan onverwachte kostensteigingen, zoals deze in huidige grote projecten soms voorkomen, tot een minimum beperken.)
  • Constante weergave van de levenscyclus van een bouwwerk vanaf de planning via de bouw en het bedrijf tot aan de afvoer.

SCHAKO heeft zich met SCHAKOnnect ten doel gesteld aan deze eisen gesteld aan de digitale werkwijze van de planners en architecten te voldoen en volledige CAD- en prestatiegegevens van zijn productassortiment beschikbaar te stellen. Met de aanmaak en beschikbaarstelling van de op VDI gebaseerde, BIM-conforme records voldoet SCHAKO met SCHAKOnnect aan de eisen van de planners en architecten.

SCHAKO staat hierbij ook in contact met diverse plannings- en architectenburo’s zowel in binnen- als buitenland. Door deze samenwerking met de klant krijgen wij belangrijke informatie uit de eerste hand die ons helpt SCHAKOnnect nog beter te maken en rekening te houden met de eisen en wensen van de klanten.

Afbakenen SCHAKOnnect CAD-browser en SCHAKO-vormgevingsprogramma

SCHAKOnnect CAD-browser

SCHAKO-componenten voor de (BIM-conforme) planning van ventilatietechniscche installaties

Het nieuwe vormgevingsplatform SCHAKOnnect is een browser die toegang geeft tot het SCHAKO-vormgevingsprogramma. Via de selectie van een product wordt het SCHAKO-vormgevingsprogramma automatisch gestart en de geavanceerde configuratie van het constructieonderdeel opgeroepen. Met één klik kunnen de technische gegevens van het product en de geometrie van de constructie door SCHAKOnnect worden uitgevoerd.

Met de ingebouwde viewer in SCHAKOnnect kan het driedimensionale productmodel, dat van alle kanten te draaien is, worden bekeken.  Er zijn twee gedetailleerde niveaus, zowel voor het 3D-model als voor de 2D-weergaven. Het CAD-model of een view zijn snel en eenvoudig vanuit SCHAKOnnect in een AutoCAD- of Revit-tekening  te plaatsen en van tekst te voorzien. Alle constructieonderdelen worden in Autodesk Revit en in AutoCAD bij het intekenen gegenereerd met LINEAR en kunnen worden verbonden met ventilatiekanalen (rond of rechthoekig). Er kunnen stuklijsten worden opgesteld.

SCHAKO-vormgevingsprogramma

Instrument voor snelle en nauwkeurige vormgeving in de planningsfase

Het vormgevingsprogramma van SCHAKO is een belangrijk instrument voor de snelle en nauwkeurige vormgeving en selectie van componenten in de planningsfase van uw projecten. Hier stelt SCHAKO de actueelste versie ter beschikking. Met deze versie kunnen nu ook HEPA-filterroosters, ventilatorconvectoren en koelplafonds op eenvoudige wijze vormgegeven worden. Ook gecombineerde vormgevingen van bijv. luchtvolumeregelaars met achter elkaar geschakelde geluiddempers of ventilatorconvectoren met aanzuig- en uitblaaskasten zijn mogelijk.