SCHAKO keyvisual industrieventilatoren
SIROCCO Logo

SIROCCO – Eksperci w zakresie technologii wentylacyjnej i cieplnej w przemyśle przetwórczym oraz wentylacji i oddymiania w budownictwie tunelowym – przedsiębiorstwo Grupy SCHAKO

Eksperci w dziedzinie wyposażenia tuneli, które już spełniają nowoczesne wymagania jak odporność termiczna do 400 °C, produkowane głównie ze stali nierdzewnej.

Obok wyposażenia tuneli jak rolety przeciwpożarowe, przepustnice odcinające produkowane są także wymienniki ciepła w wykonaniu z lameli, z rur żebrowych lub z rur gładkich a także urządzenia filtracyjne do instalacji odsysających, układów przenośnikowych, separatorów i instalacji odpylających dla zapewnienia powietrza procesowego i techniki wentylacyjnej w przemyśle papierniczym, cementowym i metalurgicznym. Serwis i konserwację przeprowadzają tylko najlepiej wykształceni technicy serwisowi.

Typowe obszary zastosowań to:

  • tunele (ulica, kolej, metro)
  • wymienniki ciepła jako chłodnice a także jako podgrzewacze
  • kompletne agregaty np. do pojazdów szynowych
  • urządzenia filtracyjne do instalacji odsysających i instalacji odpylających z przepływem powietrza do 150 000 m³/h oraz temperaturami do 250 °C, wraz z instalacjami przeciwpożarowymi i urządzeniami chroniącymi przed wybuchem, odpowiednie również do systemów wysokociśnieniowych

Urządzenia

Wyposażenie tuneli

Wyposażenie tuneli

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła

Urządzenia filtracyjne

Urządzenia filtracyjne

Serwis i konserwacja