SCHAKO keyvisual production

Urządzenia

SCHAKO– Eksperci w dziedzinie techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej – przedsiębiorstwo SCHAKO Group

Eksperci od instalacji klimatyzacyjnych, które zaopatrują pomieszczenia w komfortowe powietrze bez przeciągu, regulują ilość powietrza, redukują hałas oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez strefy pożarowe.

Zdrowe, czyste powietrze dla wszystkich środowisk pracy jest celem wszelkich rozwiązań i produktów firmy SCHAKO w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej. Nasz sprzęt wentylacyjny, jak np. wyloty powietrza, wyloty powietrza z filtrem HEPA, kratki wentylacyjne, regulatory, stosowane do izolacji akustycznej tłumiki kulisowe i rurowe, systemy powietrzno-wodne oraz indywidualne rozwiązania systemowe, pomagają ludziom w pomieszczeniach zrelaksować się i wydajnie pracować; w razie pożaru nasze klapy przeciwpożarowe, oddymiające i czujki dymu chronią ponadto mienie i ratują życie.

Szczególnie w systemach ochrony przeciwpożarowej i oddymiania jakość produktów i układ sterowania są centralnym kryterium wyboru. Oferujemy Państwu również indywidualne rozwiązania systemowe.

Krótko mówiąc – 90 lat pracy na rzecz dobrego powietrza uczyniło z nas specjalistę od indywidualnych rozwiązań w zakresie HVAC w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

Typowe obszary zastosowań to:

  • Technika regulacji powietrza (RLT) i techniczne wyposażenie budynków (TGA) dla centrów handlowych, lotnisk, hoteli, budynków biurowych, szpitali, kin i teatrów, obiektów targowych i sportowych, audytoriów, hal przemysłowych, szkół, laboratoriów, studiów nagrań, muzeów, garaży podziemnych.
  • Ponadto istnieją też specjalne obszary zastosowań jak np. strefy zagrożone wybuchem -ATEX (przemysł chemiczny i farmaceutyczny), dla których SCHAKO oferuje najszerszy na rynku asortyment regulatorów strumienia objętości.
ADMECO

Urządzenia ADMECO

NOVENCO Building & Industry Logo

Urządzenia
NOVENCO Building & Industry

REVEN Logo

Urządzenia REVEN

SCHNEIDER Logo

Urządzenia SCHNEIDER

SIROCCO Logo

Urządzenia SIROCCO

SMITSAIR Logo

Urządzenia SMITSAIR