SCHAKO keyvisual car park

Dane Firmy

SCHAKO Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 38
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 7263570
fax +48 22 7263571
info@schako.pl
www.schako.pl

KRS: 0000551499, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 361246508

NIP: 701-04-77-049