Keyvisual SCHAKO Labor
SCHNEIDER Logo

SCHNEIDER – Eksperci w dziedzinie specjalnej techniki wentylacyjnej dla wszelkiego typu laboratoriów – przedsiębiorstwo Grupy SCHAKO

Eksperci w dziedzinie regulowania i monitorowania powietrza w laboratoriach wszelkiego typu w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami sieciowymi (BACnet, ModBus oraz LON)!

Monitorowanie wywiewu laboratoryjnego, regulowanie wywiewu laboratoryjnego, czujnik pomieszczeniowy, regulator pomieszczeniowy, regulacja ciśnienia i systemy blokujące wywiewy laboratoryjne są uważane za urządzenia związane z bezpieczeństwem i dlatego, dla ochrony pracowników, muszą być raz w roku poddane przeglądowi. SCHNEIDER oferuje kompetentny serwis oraz konserwację z jednej ręki – bezpośrednio przez producenta. Certyfikowani pracownicy firmy SCHNEIDER posiadają długoletnie doświadczenie serwisowe. Regularne przeglądy, których podstawą są obowiązujące normy i dyrektywy dla laboratoriów, skracają czas przestojów w pracy laboratorium.

Typowe obszary zastosowań to:

  • laboratoria na uczelniach, w instytutach badawczych i w przemyśle
  • apteki
  • pomieszczenia czyste (sterylne)
  • szpitale

Urządzenia

Monitorowanie wywiewu laboratoryjnego

Monitorowanie wywiewu laboratoryjnego

Regulowanie wywiewu laboratoryjnego

Regulowanie wywiewu laboratoryjnego

Wskaźniki funkcji

Wskaźniki funkcji

Automatyczny sterownik suwaka czołowego

Automatyczny sterownik suwaka czołowego

Czujnik pomieszczeniowy

Czujnik pomieszczeniowy

Regulator pomieszczeniowy

Regulator pomieszczeniowy

Moduły serwisowe + oprogramowanie PC

Oprogramowanie uruchomieniowe

Technika pomieszczeń czystych + regulatory ciśnienia

Technika pomieszczeń czystych + regulatory ciśnienia

Przegląd produktów LON

Regulator zmiennego przepływu objętościowego powietrza

Przegląd produktów LON

Regulator stałego przepływu objętościowego powietrza

Przegląd produktów LON

Urządzenie do pomiaru przepływu powietrza

System zarządzania budynkiem

System zarządzania budynkiem

Serwis i konserwacja