Keyvisual SCHAKO Labor

Badania i rozwój w SCHAKO

SCHAKO know-how

W SCHAKO szczególne znaczenie przywiązujemy do badań i rozwoju. Jest to motor naszego wewnętrznego wzrostu i ważne źródło nowej wiedzy. Tylko poprzez dogłębną analizę szans i możliwości jesteśmy w stanie nieustannie spełniać rosnące oczekiwania klientów odnośnie ulepszania naszych produktów i rozwiązań biznesowych.

Naszych możliwości dowiedliśmy realizując zakończone sukcesem własne wdrożenia, takie jak belka chłodząca DISA, która wyznacza dzisiaj standard na rynku. Ponadto SCHAKO utrzymuje partnerskie relacje rynkowe współpracując z instytutami badawczymi oraz uniwersytetami. Sprzyja to interdyscyplinarnemu dialogowi i lepszemu zrozumieniu złożonych zadań. Również osiąganiu widocznych sukcesów

Szeroko zakrojone serie badań i eksperymentów prowadzonych we własnym laboratorium rozdziału powietrza zapewniają maksymalną wiarygodność i jakość produktów. Zanim urządzenie trafi na rynek, wszystkie parametry techniczne są starannie kontrolowane i testowane.

Laboratorium akustyczne

Sercem laboratorium akustycznego SCHAKO jest komora pomiarowa natężenia dźwięku spełniająca wymagania II Klasy Dokładności zgodnie z normą PN EN ISO 3744.

Laboratorium przepływu i rozdziału powietrza

Innowacyjne urządzenia firmy SCHAKO są projektowane i optymalizowane we własnych laboratoriach przepływu i rozdziału powietrza znajdujących się w Niemczech i w Hiszpanii.

Brandschutzklappe im Ofen zur Prüfung

Laboratorium ochrony przeciwpożarowej

Laboratorium ochrony przeciwpożarowej, które funkcjonuje od 2005 roku stanowi bazę dla dalszego rozwoju konstrukcji urządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz oddymiania.