SCHAKO keyvisual car park

Ochrona danych oraz pliki cookie

Ochrona danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przy okazji odwiedzania naszej witryny internetowej jest dla nas bardzo ważna.

Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszym oświadczeniem o polityce prywatności.

1 Gromadzenie i przetwarzanie danych, także danych osobowych

1.1 Protokołowanie danych nieosobowych

Naszą witrynę internetową można odwiedzać bez konieczności rejestrowania się lub podawania swoich danych osobistych. Każdy dostęp użytkownika do naszej witryny i każde pobranie pliku jest automatycznie rejestrowane i zapisywane w pliku dziennika. Oznacza to, że dla każdego pobrania zapisywany jest następujący rekord: nazwa pobranego pliku;

  • data i godzina pobrania;
  • przesłana ilość danych;
  • komunikat, czy pobranie powiodło się;
  • opis typu użytej przeglądarki internetowej;
  • zapytująca domena.

Adresy IP nie są rejestrowane w całości, przed zapisaniem zostają skrócone, co nie pozwala na dotarcie do określonego komputera. Zapisywanie służy wyłącznie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Te informacje służą nam do stałego ulepszania i aktualizowania naszego serwisu na stronach internetowych, a tym samym do zwiększenia ich atrakcyjności.

Zaprotokołowane dane nie są łączone z innymi źródłami, a zwłaszcza z danymi pozwalającymi na przypisanie ich do konkretnej osoby.

1.2 Gromadzenie danych osobowych

Nie rejestrujemy danych osobowych takich jak nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy, chyba że użytkownik dobrowolnie udostępni te dane, np. w ramach zarejestrowania na życzenie, przeprowadzanej ankiety, konkursu, albo celem realizacji umowy czy zapytania o informację.

Informujemy, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1.3 Wykorzystanie danych osobowych

Udostępnione dane osobowe, wykorzystujemy wyłącznie do celów technicznego administrowania naszymi stronami internetowymi oraz do spełniania życzeń i wymagań, zwłaszcza tych dotyczących realizacji zawartej umowy lub odpowiedzi na zapytanie.

Jeśli przesłałeś zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, to dane zawarte w tym formularzu są przechowywane razem z Twoimi danymi kontaktowymi celem opracowania zapytania oraz na wypadek dalszych pytań.

Dane osobowe nie podlegają przekazywaniu, sprzedaży ani innemu transferowi stronom trzecim, chyba że,

  • jest to konieczne do realizacji zawartej umowy; na przykład podczas realizacji zamówienia na towary może nastąpić konieczność przekazania naszym dostawcom adresu oraz danych odnoszących się do tego zamówienia;
  • jest to konieczne do celów rozliczeniowych;
  • jeśli uprzednio udzielona została wyraźna zgoda na przekazanie danych osobowych.

W każdej chwili użytkownik ma prawo do odwołania takiej zgody ze skutkiem na przyszłość. Usunięcie bądź zablokowanie danych osobowych następuje,

  • po odwołaniu zgody na gromadzenie danych;
  • gdy znajomość danych nie jest już konieczna do wypełnienia celu z zapisywaniem, albo gromadzenie ich jest niedopuszczalne z innych przyczyn ustawowych.

1.4 Nazwisko i adres administratora danych

Administratorem w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

SCHAKO KG

Steigstrasse 25 – 27
D-78600 Kolbingen

tel.: +49 (0)7463 980-0
faks: +49 (0)7463 980-200

e-mail: info@schako.de
https://schako.com/

2 Pliki cookie i narzędzia analizy internetowej

2.1 Informacje ogólne

Nasz serwis internetowy używa plików cookie (tzw. ciasteczek). Są to małe pliki tekstowe, które umożliwiają zapisywanie indywidualnych informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, podczas korzystania z serwisu internetowego. Pliki cookie umożliwiają nam określanie częstotliwości korzystania i liczby użytkowników, ocenę zachowania podczas korzystania ze strony, a także kształtowanie oferty sprzyjającej klientowi.

Najczęściej używane przez nas pliki cookie to tzw. „sesyjne” (session cookies). Po zakończeniu wizyty na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Pozostałe pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika, aż do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę internetową przy kolejnej wizycie.

Jeśli nie chcesz, abyśmy rozpoznali informacje o Twoim komputerze, ustaw swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby usuwała pliki cookie z twardego dysku komputera, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed zapisaniem plik cookie. Jednak wtedy nie wszystkie funkcje naszej witryny będą dostępne.

W razie opuszczenia naszej strony za pośrednictwem linku lub kliknięcia na ewentualny baner reklamowy i dotarcia w taki sposób na obcą stronę, może się zdarzyć, że adresat tej strony również wykorzystuje pliki cookie. Za te pliki cookie nie ponosimy odpowiedzialności prawnej. Do korzystania z takich plików cookie oraz zapisanych w nich informacji przez naszych partnerów reklamowych patrz na ich oświadczenia o polityce prywatności.

2.2 Google Analytics

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej należącej do Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie (tzw. „ciasteczek”), plików tekstowych, które są przechowywane w pamięci komputera użytkownika i umożliwiają analizę jego korzystania z serwisu internetowego. Informacje o korzystaniu użytkownika z niniejszego serwisu internetowego wygenerowane przez pliki cookie, są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zachowywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w niniejszym serwisie internetowym, Google skraca uprzednio adres IP użytkownika w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam dopiero jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszego serwisu internetowego firma Google używa tych informacji, aby zanalizować korzystanie ze strony internetowej w celu sporządzania raportów dla operatora strony dotyczących aktywności w tym serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi w Google. Podejmując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki można uniemożliwić zachowywanie plików cookie w pamięci; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje serwisu mogą być w pełni dostępne. Ponadto można też zapobiec zbieraniu w Google danych wygenerowanych przez pliki cookie związanych z użytkowaniem niniejszego serwisu (wraz z adresem IP), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Klikając na poniższy link można zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics. Generuje to plik cookie opt-out, który zapobiega przyszłemu zbieraniu danych użytkownika podczas odwiedzania niniejszego serwisu internetowego:

Click here to opt-out. 

Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdują się pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Zwracamy uwagę, że Google Analytics w niniejszym serwisie został rozszerzony o kod „anonymizeIp”, aby umożliwić anonimowe pobieranie adresów IP (tzw. IP-masking).

2.3 Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zachowywane. Oferent niniejszej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników znajdziesz w oświadczeniu Google o polityce prywatności: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/

2.4 Google AdWords i Google Conversion Tracking

Niniejsza strona internetowa używa Google AdWords. AdWords jest to program reklamowy online należący do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

W ramach Google AdWords używamy tzw. Conversion Tracking. Kliknięcie na reklamę włączoną przez Google, generuje plik cookie dla Conversion Tracking. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa odkłada w komputerze użytkownika. Po upływie 30 dni pliki cookie tracą swoją ważność i nie służą do indywidualnej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tego serwisu internetowego, a plik cookie jeszcze nie stracił swojej ważności, Google i my możemy poznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został skierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem serwisów klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie conversion służą do sporządzania statystyk conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion Tracking. Klienci otrzymują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali skierowani na stronę opatrzoną znacznikiem Conversion Tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji pozwalających indywidualnie zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz korzystać z usługi Tracking, możesz wnieść sprzeciw, wyłączając po prostu plik cookie Google Conversion Tracking za pośrednictwem ustawień użytkownika swojej przeglądarki internetowej. W ten sposób nie zostaniesz włączony do statystyk Conversion Tracking.

Więcej informacji na temat Google AdWords und Google Conversion Tracking znajdziesz w Zasadach ochrony danych firmy Google: https://www.google.pl/policies/privacy/

Przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, aby użytkownik był informowany o tworzeniu plików cookie, i tylko w wyjątkowych przypadkach je dopuszczał, generalnie wykluczył przyjmowanie plików cookie albo tylko w określonych przypadkach, a także włączył automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszego serwisu internetowego.

2.5 Cechy demograficzne Google Analytics

Niniejszy serwis internetowy używa funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu można sporządzać sprawozdania, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach gości odwiedzających strony. Informacje te pochodzą z reklamy Google związanej z zainteresowaniami oraz z danych gości odwiedzających strony, uzyskanych od innych firm. Nie ma możliwości przyporządkowania tych danych żadnej osobie. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień sposobu wyświetlania na swoim koncie w Google albo generalnie wnieść sprzeciw wobec zbierania danych przez Google Analytics, jak to opisano w punkcie „Sprzeciw wobec zbierania danych”.

2.6 Google Tag Manager (Menedżer tagów Google)

Niniejszy serwis internetowy używa Menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google to rozwiązanie, które pozwala marketerom na zarządzanie tagami internetowymi połączonymi w jednym interfejsie. Narzędzie to jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych, a jedynie wyzwala inne tagi, które mogą zbierać dane Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli wyłączenie zostało dokonane na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ono trwało dla wszystkich tagów śledzenia (Tracking) zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

3 Programy pomocnicze, treści aktywne

Przy udostępnianiu tej oferty internetowej używane są aplety Javy (Java Applet), kontrolki ActiveX oraz JavaScript. Jeśli ze względów bezpieczeństwa programy pomocnicze bądź treści aktywne nie będą wykorzystywane, należy wyłączyć odnośne ustawienia przeglądarki.

3.1 YouTube

Nasz serwis internetowy wykorzystuje wtyczki ze strony YouTube użytkowanej przez Google. Administratorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzanie jednej ze stron wyposażonych we wtyczkę YouTube generuje połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację o tym, które z naszych stron gość odwiedził.

Zalogowanie na koncie daje usłudze YuoTube możliwość przyporządkowania zachowania podczas przeglądania stron bezpośrednio do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników znajdziesz w oświadczeniu YouTube o polityce prywatności pod: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

4 Media społecznościowe

4.1 Wtyczki do Facebooka (przycisk Lubię to!)

Na naszych stronach wbudowane są wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki do Facebooka na naszej stronie można rozpoznać po logo lub po przycisku „Lubię to” („Like”). Przegląd wtyczek do Facebooka znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka generuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że Twój adres IP odwiedził naszą stronę. Jeśli będąc zalogowany na koncie w Facebooku naciśniesz przycisk „Lubię to”, możesz na swoim profilu w Facebooku wstawić link kierujący do treści naszych stron. Dzięki temu Facebook może wizytę na naszych stronach przyporządkować do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oświadczeniu firmy Facebook o polityce prywatności pod: https://pl-pl.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkował wizyty na naszych stronach do indywidualnego konta użytkownika, wyloguj się z tego konta.

4.2 LinkedIn

Nasz serwis internetowy używa funkcji sieci społecznościowej LinkedIn. Usługodawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że że Twój adres IP odwiedził nasze strony internetowe. Jeśli będąc zalogowany na koncie w LinkedIn klikniesz na przycisk „Recommend” („Poleć”), umożliwisz serwisowi LinkedIn przyporządkowanie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej do swojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oświadczeniu firmy LinkedIn o polityce prywatności pod: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.3 XING

Nasz serwis internetowy używa funkcji sieci społecznościowej XING. Usługodawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron, która zawiera funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy, dane osobowe użytkownika nie są gromadzone. W szczególności nie ma miejsca przechowywanie adresów IP ani ocena zachowania użytkownika.

Więcej informacji na temat ochrony danych oraz przycisku Share usługi XING znajdziesz w oświadczeniu firmy XING o polityce prywatności pod: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

4.4 Twitter

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji „Re-Tweet” serwisy internetowe, które odwiedzasz, są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane również są przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako oferent tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oświadczeniu firmy Twitter o polityce prywatności pod https://twitter.com/privacy.

Moża zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta: https://twitter.com/account/settings.

5 Informacja, usunięcie, zablokowanie

W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o zgromadzonych danych osobowych, ich źródle i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania błędnych danych oraz do usunięcia danych, które nie są już potrzebne, albo po odwołaniu udzielonej zgody na ich wykorzystanie (w miejsce usunięcia zastępczo zablokowanie, jeśli istnieje ustawowy obowiązek zbierania danych).

5.1 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe tylko na czas niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane, albo o ile zostało to przewidziane przez unijne organa prawodawcze oraz wykonawcze lub innych ustawodawców w ustawach i przepisach, którym administrator danych podlega.

Gdy ustaje cel przechowywania danych lub upływa termin ich przechowywania przepisany przez unijne organa prawodawcze oraz wykonawcze lub innych ustawodawców, dane osobowe zostają rutynowo i zgodnie z przepisami prawnymi zablokowane lub są usuwane.

5.2 Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium określającym okres przechowywania danych osobowych jest ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są one konieczne do zrealizowania umowy lub do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

6 Wykorzystanie w celach reklamowych oraz prawo sprzeciwu

6.1 Newsletter (Newsletter2Go)

Jeżeli chcesz zamówić oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail i informacji wymaganych do weryfikacji, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na odbiór newslettera.

Aby zagwarantować wysyłkę newslettera za zgodą odbiorcy, korzystamy z tak zwanej metody double opt. W ramach tej metody potencjalny odbiorca zezwala na dodanie do listy wysyłkowej. Następnie w wiadomości z potwierdzeniem użytkownik otrzymuje możliwość legalnego zatwierdzenia rejestracji. Tylko po potwierdzeniu adres jest aktywnie dodawany do listy wysyłkowej.

Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i ofert.

Jako oprogramowanie newslettera stosuje się Newsletter2Go. Twoje dane są przekazywane tylko firmie Newsletter2Go GmbH. Firmie Newsletter2Go zabroniona jest przy tym sprzedaż danych i ich wykorzystywanie do celów innych niż wysyłka newsletterów. Newsletter2Go to niemiecka, certyfikowana firma wybrana zgodnie z wymaganiami federalnej ustawy o ochronie danych.

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: https://www.newsletter2go.co.uk/information-for-newsletter-recipients/

Udzieloną zgodę na gromadzenie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłki newsletterów możesz w każdej chwili odwołać, na przykład za pomocą linku „Wymelduj się” w newsletterze.

Działania na rzecz ochrony danych podlegają ciągle zmianom technicznym, dlatego prosimy o regularne informowanie się o naszych instrumentach dotyczących ochrony danych poprzez wgląd do naszego oświadczenia o polityce prywatności.

6.2 Inne formy reklamy

Bez Twojej zgody dane osobowe wykorzystujemy jedynie w ramach dozwolonych ustawowo, tzn. do wysłania reklamy drogą pocztową. Adres mailowy, numer faksu oraz telefonu nie są wykorzystywane do celów reklamowych bez udzielenia wyraźnej zgody.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystaniu danych do celów reklamowych i wtedy nie wysyłamy żadnej reklamy.

6.3 Formularz kontaktowy

Jeśli przesłałeś zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, to dane zawarte w tym formularzu są przechowywane razem z Twoimi danymi kontaktowymi celem opracowania zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Bez Twojej zgody nie przekazujemy nikomu tych danych.

7 Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów celem wykorzystania w procesie rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się także drogą elektroniczną. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której kandydat przesyła do administratora odpowiednią dokumentację rekrutacyjną drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza znajdującego się na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawiera z kandydatem umowę o pracę, dane przesłane w celu zawarcia umowy o zatrudnieniu są przechowywane z uwzględnieniem przepisów prawnych. Jeżeli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumentacja rekrutacyjna zostaje automatycznie usunięta po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne interesy prawne administratora. Inne interesy prawne to na przykład obowiązek dowodowy w procesie zgodnie z Ogólną ustawą o równym traktowaniu.

8 Kontakt

W razie pytań na temat ochrony danych osobowych, domagania się swoich praw wymienionych w punkcie 5 lub odwołania udzielonej zgody bądź wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych do celów reklamowych zgodnie z punktem 6, prosimy zwrócić się:

Datenschutzbeauftragter (Inspektor Ochrony Danych) SCHAKO Group

e-mail: datenschutzbeauftragter@schako.de
tel.: +49 7463 980 482