Keyvisual SCHAKO Hotellobby

Kontakt

Informacje oznaczone * są wymagane

  Zgromadzone powyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów tej korespondencji oraz do celów, dla których przekazali nam Państwo dane w ramach tej korespondencji – na przykład w celu opracowania zapytań, w tym pytań uzupełniających, lub w celu skontaktowania się na Państwa życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, o ile dane te zostaną wprowadzone w celu nawiązania stosunku umownego z nami lub istnieje już sto sunek um owny z nami. Tylko w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie danych osobowych zgodnie z art. 13. ust. 2 lit. e) RODO. W przeciwnym razie to przechowywanie i użytkowanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, przy czym w naszym uzasadnionym interesie leży staranne rozpatrzenie Państwa wniosku. Usuniemy dane w tym zakresie, jeżeli cel, dla którego przekazali nam Państwo swoje dane, został spełniony lub zakończony i nie jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do dalszego ich przechowywania z przyczyn prawnych. Prosimy również o zwrócenie uwagi na naszą informację o ochronie danych osobowych.

  SCHAKO Polska Sp. z o.o.

  ul. Puławska 38
  05-500 Piaseczno
  Polska

  info@schako.pl
  Tel.: +48 22 726 35 70
  Fax: +48 22 726 35 71