SCHAKO keyvisual car park

Návrhový program

Instalace návrhového programu SCHAKO

Vítejte u instalace návrhového programu SCHAKO společnosti SCHAKO KG.

V následujících krocích budou uvedeny potřebné technické předpoklady Vašeho PC a dále bude popsán proces instalace.

Návrhový program od SCHAKO je důležitým nástrojem pro rychlé a přesné popsání a výběr komponentů ve fázi plánování Vašich projektů. SCHAKO zde poskytuje nejnovější verzi. S touto verzí mohou být jednoduše navrženy HEPA filtrační difuzory, fan coil jednotky a chladicí stropy. Také jsou možné kombinované popisy např. regulátorů objemového proudu s připojenými tlumiči zvuku nebo fan coil jednotky s nasávacími a vyfukovacími boxy.

V tomto návrhovém programu jsou součástí m.j.:

  • Následující jazyky: němčina, angličtina, francouzština, španělština, vlámština/holandština ruština, maďarština, italština, dánština, polština, čeština a turečtina.
  • Difuzory (vířivé stropní difuzory, stropní impulzní difuzory, podlahové difuzory, schodišťový difuzor, štěrbinová vyúsť, velkoplošné difuzory, stropní difuzory, talířové ventily a dýzy s dalekým dosahem)
  • Systémy voda/vzduch (stropní indukční jednotky, fan coil jednotky, pasivní stropy, pasivní chladicí konvektory a pokoj moduly klimatizace)
  • Hluková izolace (hluková izolace minerální vlnou a kulisy hlukového tlumiče, trubkový tlumič hluku a membránové absorbéry)
  • Požární ochrana (požární klapky, kouřové klapky a požární talířové ventily).
  • Regulační přístroje (regulátor objemového proudu, mísící boxy a regulátor objemového proudu s hlukovou izolací)
  • Větrací mřížky (větrací mřížky, filtrační mřížka, mřížky s dalekým dosahem a RR-Comlete)
  • Uzavírací zařízení (mřížka jako ochrana před počasím, přetlakové klapky a žaluziové klapky)
  • Filtrační difuzory (filtrační mřížka, HEPA filtrační klapky a tuková mřížka)
  • Kalkulátor chladové zátěže

Dosavadní verze

Tato verze není aktualizací, tzn. je vyžadována nová instalace, k čemuž musí být dosavadní verze odinstalována. Tyto projekty, které byly vloženy od verze 2007 …, jsou automaticky importovány do této verze.

Hardware

Lze instalovat na kterémkoli počítači s  Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10. Dbejte následujících doporučení:
Program je vhodný pro všechny monitory s rozlišením od 800×600, přičemž program je optimalizován pro rozlišení 1024×780

Doporučuje se použití přístroje s min. 1 GB RAM, neboť program obsahuje vlastní komplexní kalkulace.
Doporučuje se připojení k internetu, pro fungování však není vyžadováno.

Software

Na Vašem počítači by měla být nainstalovaná nejnovější verze Microsoft Net Framework 4.6.2. Pokud tomu tak není nebo si nejste jisti, jestli Váš počítač má k dispozici tento program, existuje možnost instalace zde.

Microsoft .Net Framework 4.6.2

Microsoft .Net Framework 4.6.2

Často může při instalaci naskočit následující chybové hlášení:

Zde chybí update Windows pro .Net Framework. Toto můžete u nás stáhnout z následujícího linku:

Windows .Net Framework Update

Installing Schako-Luft Screenshot

Po úspěšné instalaci .NET lze pokračovat s instalací našeho návrhového programu.

Windows 32 Bit

Button SCHAKO Auslegungsprogramm

Verze: 2019.3.1.2, 32 Bit, německy, anglicky, francouzsky, španělsky, vlámsky/holandsky, rusky, maďarsky, italsky, dánsky, polsky, česky a turecky, 366 MB

Windows 64 Bit

Button SCHAKO Auslegungsprogramm

Verze: 2019.3.1.2, 64 Bit, německy, anglicky, francouzsky, španělsky, vlámsky/holandsky, rusky, maďarsky, italsky, dánsky, polsky, česky a turecky, 366 MB