SCHAKO keyvisual car park

Návrhový program– SCHAKOLuft verze 2024.03.02.1

Instalace návrhového programu SCHAKOLuft

Vítejte u instalace návrhového programu SCHAKOLuft (verze 2024.03.02.1) společnosti SCHAKO KG.

V následujících krocích budou uvedeny potřebné technické předpoklady Vašeho PC.

Návrhový program od SCHAKO je důležitým nástrojem pro rychlé a přesné popsání a výběr komponentů ve fázi plánování Vašich projektů. SCHAKO zde poskytuje nejnovější verzi. S touto verzí mohou být jednoduše navrženy HEPA filtrační difuzory a fan coil jednotky. Také jsou možné kombinované popisy např. regulátorů objemového proudu s připojenými tlumiči zvuku nebo fan coil jednotky s nasávacími a vyfukovacími boxy.

V tomto návrhovém programu jsou součástí m.j.:

  • Následující jazyky: němčina, angličtina, francouzština, španělština, vlámština/holandština, maďarština, italsky a polsky.
  • Difuzory (vířivé stropní difuzory, stropní impulzní difuzory, podlahové difuzory, schodišťový difuzor, štěrbinová vyúsť, velkoplošné difuzory, stropní difuzory, výstupy trysek, talířové ventily a dýzy s dalekým dosahem)
  • Systémy voda/vzduch (podlahové konvektory, indukční jednotky, fan coil jednotky, klimatizační konvektory a pasivní chladicí konvektory)
  • Hluková izolace (hluková izolace minerální vlnou a kulisy hlukového tlumiče, trubkový tlumič hluku, membránové absorbéry a telefonický tlumič)
  • Požární ochrana (požární klapky a požární talířové ventily).
  • Regulační přístroje (regulátor objemového proudu, mísící boxy a regulátor objemového proudu s hlukovou izolací)
  • Větrací mřížky (větrací mřížky, filtrační mřížka a mřížky s dalekým dosahem)
  • Uzavírací zařízení (mřížka jako ochrana před počasím, přetlakové klapky a žaluziové klapky)
  • Filtrační difuzory (filtrační mřížka, HEPA filtrační klapky a tuková mřížka)
  • Kalkulátor chladové zátěže

Dosavadní verze

Tato verze je aktualizací, tzn. přeinstalace není nutná. Tyto projekty, které byly vloženy od verze 2007 …, jsou automaticky importovány do této verze.

Hardware

Lze instalovat na kterémkoli počítači s Windows 8, Windows 10 nebo Windows 11. Dbejte následujících doporučení:
Program je vhodný pro všechny monitory s rozlišením od 800×600, přičemž program je optimalizován pro rozlišení 1024×780

Doporučuje se použití přístroje s min. 1 GB RAM, neboť program obsahuje vlastní komplexní kalkulace.
Doporučujeme internetové připojení, jež pro používání programu sice potřeba není, bez kterého se však neobejde přístup k aktuálním podkladům. V zájmu zajištění konektivity a zabezpečení je nutno pravidelně aktualizovat operační systém Windows.

Software

Na Vašem počítači by měla být nainstalovaná nejnovější verze Microsoft Net Framework 4.6.2. Pokud tomu tak není nebo si nejste jisti, jestli Váš počítač má k dispozici tento program, existuje možnost instalace zde.

Microsoft .Net Framework 4.6.2

Microsoft .Net Framework 4.6.2

stažení

Windows 64 Bit

SCHAKO Návrhový program stažení

Verze: 2024.03.02.1,
německy, anglicky, francouzsky, španělsky, vlámsky/holandsky, maďarsky, italsky a polsky,
52 MB