Keyvisual Flughafen

Dodací lhůty

Dbejte prosím následujících pokynů:

Veškeré dodací lhůty v tabulce jsou platné pouze pro standardní artikl podle katalogového provedení. Dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech. Na dodací lhůty je brán zřetel od doručení objednávky nebo v případě nejasností po vyjasnění technických nebo obchodních otázek. Den doručení objednávky se při přidělení termínu nezapočítává.

Všechny termíny se rozumí „termíny ze závodu“.

Žádáme Vás, abyste měli na zřeteli, že i přesto, že jsou přiděleny dodací doby na následující týden, větší přísuny zakázek mohou prodloužit předem stanovené dodací lhůty. Přesný údaj o dodací lhůtě k zakázce je možný až tehdy, když je zakázka kompletně zpracována v objednávkovém systému.

Přehled termínů neplatí pro speciální provedení a speciální barevné odstíny. O speciální provedení u štěrbinových vyústí se jedná, pokud nejsou dodrženy standardní údaje z prospektů. V případě změny připojení a změny délky platí standardní dodací lhůty.

Doby dodání v tomto seznamu a „krátké“ dodací lhůty v ceníku jsou platné pro množství do 50 ks od každého výrobku.

Pokud v rámci objednávky dojde k objednání výrobků s různými dodacími lhůtami, platí pro celou zakázku nejdelší dodací lhůta.