SCHAKO keyvisual car park

Selectieprogramma

Installatie SCHAKO-selectieprogramma

Welkom bij de installatie van het SCHAKO-selectieprogramma van de firma SCHAKO KG.

Hierna worden de technische eisen aan uw computer genoemd en het installatieproces in detail beschreven.

Het selectieprogramma van SCHAKO is een belangrijk instrument voor de snelle en nauwkeurige vormgeving en selectie van componenten in de planningsfase van uw projecten. Hier stelt SCHAKO de actueelste versie ter beschikking. Met deze versie kunnen nu ook HEPA-filterroosters, ventilatorconvectoren en koelplafonds op eenvoudige wijze vormgegeven worden. Ook gecombineerde vormgevingen van bijv. luchtvolumeregelaars met achter elkaar geschakelde geluiddempers of ventilatorconvectoren met aanzuig- en uitblaaskasten zijn mogelijk.

In het selectieprogramma zijn volgende zaken voorzien:

  • Volgende talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Vlaams/Nederlands, Russisch, Hongaars, Italiaans, Deens, Pools, Tsjechisch en Turks.
  • Luchtroosters (plafondwervelroosters, plafondimpulsroosters, vloerroosters, trapsgewijze roosters, spleetroosters, bronroosters, schotelkleppen en nozzles voor lange worp)
  • Lucht-watersystemen (plafondinductieroosters, ventilatorconvectoren, koelplafonds, passieve koelconvectoren en binnenklimaatmodule)
  • Geluidsisolatie (geluiddempers minerale wol en geluidsisolatiecoulissen, buisgeluiddempers en membraanabsorbers)
  • Brandveiligheid (brandwerende kleppen, ontrokingskleppen en brandwerende schotelkleppen)
  • Regelapparaten (luchtvolumeregelaars, mengboxen, ontspannerboxen en geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars)
  • Ventilatieroosters (ventilatieroosters, filterroosters, roosters voor lange worp en RR-Complete)
  • Afsluitvoorzieningen (buitenluchtroosters, overdrukkleppen en jaloeziekleppen)
  • Filterroosters (filterroosters, filterkasten voor zwevende stoffen en vetvangroosters)
  • Koellastcalculator

Vorige versies

Deze versie is geen update, d.w.z. dat herinstallatie vereist is, waarbij de installatie van de vorige versie ongedaan moet worden gemaakt. De projecten die sinds de versie 2007…. werden ingevoegd, worden automatisch overgenomen in deze versie.

Hardware

Installeerbaar op iedere computer met Windows Vista, Windows 7, Windows 8 of Windows 10. De volgende aanbevelingen moeten in acht worden genomen:

Het programma is geschikt voor alle monitoren met een resolutie vanaf 800×600, waarbij het programma geoptimaliseerd is voor de resolutie 1024×780.
Geadviseerd wordt het apparaat met minstens 1 GB RAM te gebruiken, daar het programma enkele complexe calculaties bevat.
Een internetverbinding wordt aanbevolen, is echter voor de werking niet noodzakelijk.

Software

Op uw computer dienen de geactualiseerde versies van Microsoft Net Framework 4.6.2 te zijn geïnstalleerd. Als dit niet het geval is of u niet zeker bent of uw computer over dit programma beschikt, bestaat de mogelijkheid het via deze link te installeren.

Microsoft .Net Framework 4.6.2

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Dikwijls kan bij de installatie de volgende foutmelding verschijnen:

Hier ontbreekt een Windows Update voor het .NET Framework. Deze kunt u via de volgende link bij ons downloaden:

Windows .Net Framework Update

Installing Schako-Luft Screenshot

Na een succesvolle installatie kan worden verdergegaan met de installatie.

Windows 32 Bit

Button SCHAKO Auslegungsprogramm

Ver: 2019.3.1.2, 32 bit, Duits, Engels, Frans, Spaans, Vlaams/Nederlands, Russisch, Hongaars, Italiaans, Deens, Pools, Tsjechisch en Turks, 366 MB

Windows 64 Bit

Button SCHAKO Auslegungsprogramm

Ver: 2019.3.1.2, 64 bit, Duits, Engels, Frans, Spaans, Vlaams/Nederlands, Russisch, Hongaars, Italiaans, Deens, Pools, Tsjechisch en Turks, 366 MB