SCHAKO keyvisual production

Výrobky

SCHAKO – Experti na větrací a klimatizační techniku pro průmyslové a veřejné budovy – podnik skupiny SCHAKO

Experti pro klimatizační systémy, které přivádí vzduch do místností příjemným způsobem a bez průvanu, regulují objemy vzduchu, snižují hluk a zabraňují šíření ohně a kouře mimo hranice požárních úseků.

Vytváření zdravého, čistého vzduchu pro všechna pracovní prostředí je cílem veškerého vývoje a výrobků SCHAKO pro průmyslové a veřejné budovy. Naše komponenty větrací techniky, jako např. vyústky vzduchu, filtrační vyústky proti aerosolům, větrací mřížky, regulační jednotky, kulisové a trubkové tlumiče hluku používané na tlumení hluku, systémy vzduch-voda a individuální systémová řešení pomáhají lidem zůstat ve vnitřních prostorách uvolnění, fit a schopni práce. V případě požáru naše požární klapky, kouřové klapky a kouřové hlásiče chrání věcné hodnoty a zachraňují život.

Zvláště v oblasti požární ochrany a odvádění kouře je kvalita výrobku a příslušné ovládání centrálním rozhodovacím kritériem. Rovněž pokrýváme vaši potřebu individuálních systémových řešení.

Stručně řečeno – 90 let práce pro dobrý vzduch z nás udělalo odborníky na individuální řešení v oblasti HVAC pro stavby s průmyslovým nebo veřejným využitím.

Typické oblasti použití jsou:

  • vzduchotechnická (VZT) vybavení budov a technická zařízení budov (TZB) pro nákupní střediska, letiště, hotely, kancelářské budovy, nemocnice, kina a divadla, kostely, veletrhy, sportoviště, shromažďovací budovy, průmyslové haly, školy, laboratoře, zvuková studia, muzea, podzemní garáže.
  • Kromě toho existují speciální oblasti použití, jako např. prostory s nebezpečím výbuchu (ATEX) v chemickém a farmaceutickém průmyslu, pro něž SCHAKO nabízí nejrozsáhlejší program regulátorů objemového toku na trhu.
ADMECO

ADMECO Products

NOVENCO Building & Industry Logo

NOVENCO Building & Industry
Products

REVEN Logo

REVEN Products

SCHNEIDER Logo

SCHNEIDER Products

SIROCCO Logo

SIROCCO Products

SMITSAIR Logo

SMITSAIR Products