SCHAKO keyvisual car park

Ochrana údajů a cookies

Ochrana osobních údajů při vyhledávání, zpracování a využívání týkající se návštěvy naší webové stránky se pro nás důležitým bodem.

Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a tímto prohlášením k ochraně dat.

1. Shromažďování a zpracování dat, případně osobních údajů.

1.1 Zaznamenávání údajů nevztahujících se k osobě

Naši domovskou stránku můžete navštívit, aniž byste se zaregistrovali nebo uvedli Vaše osobní údaje. Při každém přístuppu uživatele na naši domovskou stránku a při každém nahlížení do souboru jsou o tomto postupu automaticky evidovány údaje a jsou ukládány do protokolového souboru. Jednotlivě je o každém nahlížení ukládán následující soubor údajů: jméno nahlíženého souboru;

  • datum a čas nahlížení;
  • přenesený objem dat;
  • hlášení, zda bylo nahlížení úspěšné;
  • popis typu použitého internetového prohlížeče;
  • doména, ze které došlo k připojení.

IP adresy nejsou evidovány celé, ale jsou před uložením zkráceny, a na nějakém určitém počítači nezanechávají žádnou návaznost. Ukládání slouží výhradně pro interní systémové a statistické účely. Tyto informace používáme k tomu, abychom vzhled naší internetové stránky neustále vylepšovali, aktualizovali a tím zvyšovali její atraktivitu.

Nedochází ke slučování zaznamenaných dat s jinými zdroji dat, zejména údaji, které by mohly vést k přiřazení k určité osobě.

1.2 Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje jako jsou Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nejsou evidovány, ledaže by byly Vámi uvedené dobrovolně, např. v rámci registrace, kterou požadujete, dotazování, soutěže o ceny, k realizaci smlouvy nebo kvůli poptávce informací.

Upozorňujeme na to, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Ochrana údajů bez mezer před přístupem třetích osob není možná.

1.3 Používání osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, budeme je používat výlučně za účelem technické administrace našich internetových stránek a pro plnění Vašich přání a požadavků, zejména pro realizaci smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, a k zodpovězení Vaší poptávky.

Když nám odešlete Vaši poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z tohoto poptávkového formuláře u nás uloženy včetně kontaktních údajů, které jste ve formuláři uvedli, a to za účelem zpracování poptávky a pro případ doplňujících otázek.

K předávání, prodej nebo jiné zprostředkování Vašich osobních údajů třetím osobám nedochází, ledaže by

  • to bylo nutné za účelem realizace smlouvy. Může tak být kupříkladu nutné, že při objednávkách výrobků předáme Vaši adresu a objednací údaje našim dodavatelům;
  • je to nutné pro účely vyúčtování;
  • dal/dala jste dříve výslovné svolení k předání Vašich údajů.

Máte právo takové svolení s budoucí platností kdykoli odvolat. K vymazaní, resp. zablokování osobních údajů dojde,

  • když odvoláte Vaše svolení k ukládání;
  • když není nutná znalost údajů pro plnění ukládáním sledovaného účelu, nebo ukládání Vašich údajů není přípustné z jiných zákonných důvodů.

1.4 Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování osobních údajů

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů a jiných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů platících ve členských státech Evropské unie je:

SCHAKO KG

Steigstrasse 25 – 27
D-78600 Kolbingen

Tel.: +49 (0)7463 980-0
Fax: +49 (0)7463 980-200

E-mail: info@schako.de
https://schako.com/

2 Cookies a nástroje pro analýzu webu

2.1 Všeobecné

Naše stránka využívá Cookies. Jsou to malé textové soubory, které umožňují ukládání specifických informací týkajících se uživatele na koncovém zařízení uživatele, zatímco používá internetovou stránku. Cookies umožňují zjišťovat zejména četnost užívání a počet uživatelů stránek, analyzovat způsoby chování při využívání stránek, ale také abychom vytvořili naši nabídku v souladu s požadavky zákazníků.

Většina z cookies, které využíváme, jsou takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy jsou automaticky mazány. Jiné cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení do té doby, než je vymažete. Tyto cookies nám umožní, abychom váš prohlížeč při další návštěvě opět rozpoznali.

Pokud si přejete, abychom informace o Vašem počítači nerozeznávali, nastavte si Váš internetový prohlížeč tak, že sám vymaže cookies z pevného disku Vašeho počítače, všechny cookies zablokuje nebo Vás bude varovat před tím, než bude cookie uloženo. Je možné, že pak ale nebudete mít k dispozici veškeré funkce naší domovské stránky.

Když naši stránku opustíte přes odkaz nebo prokliknutím případné bannerové reklamy a dostanete se na cizí stránky, může se stát, že od adresáti rozkliknuté cílové stránky použijí cookies. Za tyto cookies neneseme právní zodpovědnost. O použití takových cookies a informací, které v nich ukládají naši reklamní partneři, se informujte v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.2 Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analyzování internetu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu, jak používáte internetovou stránku. Informace o Vašem používání této internetové stránky získané prostřednictvím cookie jsou zpravidla přeneseny na nějaký server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. V případě anonymizace IP na této internetové stránce Google však Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru napřed zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a zkrácena až zde. V pověření provozovatele této internetové stránky Google tyto informace použije, aby vyhodnotil Vaše používání internetové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na internetové stránce a aby přinesl provozovateli internetové stránky další služby spojené s používáním internetové stránky a používáním internetu. IP adresa z Vašeho prohlížeče zprostředkovaná v rámci Google Analytics nebude společností Google vedena společně s jinými údaji. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením SW Vašeho prohlížeče, upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit na Google evidenci údajů vzniklých díky cookie, které se vztahují k Vašemu využívání internetové stránky (vč. Vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče z následujícího odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Evidenci Google Analytics můžete zamezit tím, že kliknete na následující link. Aktivuje se Opt-Out-Cookie, který zamezí budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě této internetové stránky.

Google Analytics deaktivieren

Bližší informace o podmínkách využití a ochraně osobních údajů naleznete na stránce:http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, resp.https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „anonymizeIp“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP-adres (tzv. IP-Masking).

2.3 Google Maps

Tato stránka využívá prostřednictvím aplikace službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pro využívání funkcí Google Maps je nutné, abyste uložili Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny na nějaký server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na přenos dat.

Více informací o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

2.4 Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tato internetová stránka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

V rámci Google AdWords využíváme takzvaný Conversion-Tracking. Když kliknete na nějaký inzerát zařazený společností Google, dojde k aktivaci cookie pro Conversion-Tracking. U cookies se jedná o malé textové soubory, které s odkládají v internetovém prohlížeči do počítače uživatele. Tyto cookies ztrácí platnost po 30 dnech a neslouží k identifikaci osoby uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky této internetové stránky a cookie je ještě platný, může Google a také my můžeme rozpoznat, že uživatel kliknul na inzerát a byl na tuto stránku přesměrován.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies nemohou být sledovány zákazníky AdWords prostřednictvím internetových stránek. Informace sesbírané pomocí Conversion-Cookies slouží k tomu, aby bylo možné sestavit statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci se dovědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem Conversion-Tracking. Nedostanou ovšem žádné informace, díky kterým by bylo možné identifikovat osobu uživatele. Když se nechcete účastnit trackingu, můžete toto využívání zakázat tím, že jednoduše deaktivujete Cookie u Google Conversion-Trackings v uživatelském nastavení na Vašem internetovém prohlížeči. Pak nebudete zahrnuti do statistik Conversion-Tracking.

Více informací o Google AdWords a Google Conversion-Tracking naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o nasazení cookies a povolíte je jen v jednotlivém případě, přijetí cookies vyloučíte pro určité případy nebo generelně a aktivujete automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkcionalita této internetové stránky.

2.5 Demografické znaky u Google Analytics

Tato internetová stránka využívá “demografické znaky” od Google Analytics. Mohou tím být vytvořeny zprávy, které obsahují vyjádření ke věku, pohlaví a zájmům návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí z reklamy na Google, která se vztahuje k zájmům, jakož i z údajů o návštěvnících třetích osob poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat ve Vašem účtu Google přes nastavení inzerce nebo můžete generelně zakázat evidování Vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Zákaz evidence údajů“.

2.6 Google Tag Manager (GTM)

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které marketérům umožňuje soustředěnou správu webových tagů přes uživatelské rozhraní. Tento nástroj je doménou bez cookie, která neshromažďuje osobní údaje, nýbrž pouze zajišťuje aktivaci jiných tagů, které případně shromažďují údaje. Google Tag Manager se s těmito údaji nezabývá. Pokud byla na některé doméně nebo úrovni cookie provedena deaktivace, zůstane tato zachována pro všechny sledovací tagy, které byly implementovány pomocí Google Tag Manager.

3 Pomocné programy, aktivní obsahy

Při předkládání této nabídky na internetu jsou používány Java-Applets, Active-X-Controls a Java-Script. Jestliže se z bezpečnostních důvodů tytp pomocné programy, resp. aktivní obsahy nemají uplatnit, měli byste deaktivovat odpovídající nastavení Vašeho prohlížeče.

3.1 YouTube

Naše internetová stránka využívá Plugins stránky YouTube, kterou provozuje společnost Google. Správcem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek, která je vybavena Plugin YouTube, bude vytvořeno spojení k servrům YouTube. Při tom bude serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ve svém účtu YouTube, umožníte YouTube přiřazení Vašeho chování při surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte z Vašeho účtu YouTube.

Další informace o zacházení s údaji o uživatelích naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

4 Sociální média

4.1 Facebook Plugins (Like-Button)

Na našich stránkách jsou integrovány Plugins sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook pluginy poznáte podle Facebook loga nebo Like tlačítka („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled Facebook pluginů naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

POkud navštívíte naše stránky, bude přes Plugin vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím získá informaci, že jste navštívili pomocí svojí IP adresy naši stránku. Pokud jste přihlášeni na svém Facebook účtu a kliknete na Like tlačítko, můžete na svém Facebook profilu obsahy našich stránek prolinkovat. Facebook tím může návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel neobdržíme žádné povědomí o obsahu zprostředkovaných údajů, jakož i jejich užívání prostřednictvím Facebooku. Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na stránce https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook nemohl přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlašte se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

4.2 LinkedIn

Naše internetová stránka využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém výběru jedné z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je vytvořeno spojení k serverům LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili naše internetové stránky s jejich IP adresou. Pokud jste přihlášeni na svém Linkedin účtu a kliknete na doporučovací tlačítko, může tím Linkedin přiřadit Vaši návštěvu na naší internetové stránce Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nemáme povědomí o obsahu zprostředkovaných údajů jakož i o jejich využívání ze strany LinkedIn.

Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Linkedin na stránce: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.3 XING

Naše internetová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém výběru jedné z našich stránek, která obsahuje funkce XING, je vytvořeno spojení k serverům XING. Ukládání osobních údajů se při tom podle našich informací neuskutečňuje  Zejména jsou ukládány IP adresy nebo vyhodnocováno uživatelské chování.

Další informace k ochraně údajů a k tlačítku „Sdílet“ služby XING naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů solečnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

4.4 Twitter

Na našich stránkách jsou zapojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce „Retweet“ jsou Vámi navštívené webové stránky propojeny s Vaším Twitter účtem a oznámeny dalším uživatelům. Při tom jsou také přenášeny údaje na Twitter. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné znalosti o obsahu zprostředkovaných údajů jakož i jejich využívání společností Twitter. Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na stránce

Svá nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete měnit na straně: https://twitter.com/account/settings .

5 Informace, smazání, zablokování

Kdykoli máte právo na bezplatné poskytnutí informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů. Máte právo na opravení nesprávných údajů, jakož i na smazání údajů, jejichž další používání již není nezbytné nebo pro jejichž používání jste zrušili svůj souhlas (smazání bude nahrazeno zablokováním, existuje-li zákonná povinnost uložení).

5.1 Rutinní vymazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu, která je nutná k dosažení účelu uložení, nebo pokud tak po dobu stanovenou v evropských směrnicích nebo jiných zákonech či předpisech, kterým podléhá osoba odpovědná za zpracování.

Jakmile účel uložení dat pomine nebo uplyne evropskými směrnicemi nebo jinými zákony předepsaná lhůta, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo smazány.

5.2 Doba, po kterou jsou osobní údaje správcem uchovávány

Kritériem pro dobu uchování osobních údajů je příslušná zákonná lhůta. Po uplynutí této lhůty se příslušná data rutinně vymažou, pokud už nejsou zapotřebí k plnění smlouvy nebo k uzavření smlouvy.

6 Využívání reklamy a právo na námitku

6.1 Newsletter (Newsletter2Go)

Pokud byste chtěli odebírat newsletter nabízený na internetové stránce, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověření, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s přijímáním newsletteru.

Pro zajištění zasílání newsletteru se svolením využíváme postup zvaný Double-Opt. V této souvislosti se potenciální příjemce nechá začlenit do rozdělovníku. Následně obdrží uživatel prostřednictvím potvrzovacího e-mailu možnost, aby přihlášení právně bezpečně potvrdil. Pouze když dojde k potvrzení, je adresa aktivně začleněna do rozdělovníku.

Tyto údaje používáme výlučně k zasílání požadovaných informací a nabídek.

Jako software pro newsletter je používán Newsletter2Go. Vaše údaje jsou při tom zprostředkovány společnosti Newsletter2Go GmbH. Společnosti Newsletter2Go GmbH je zakázáno Vaše údaje prodat a využívat pro jiné účely než je zasílání newsletterů. Newsletter2Go je německý, certifikovaný poskytovatel, který byl vybrán podle požadavků spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

Další informace naleznete zde: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Udělené svolení k ukládání údajů, e-mailové adresy, jakož i jejich využití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli zrušit, např. pomocí odkazu „Odhlásit“ ve zpravodaji.

Opatření týkající se ochrany osobních údajů neustále podléhají technickým novinkám, z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste se v pravidelných intervalech informovali o opatřeních, která na ochranu osobních údajů přijímáme, a to nahlédnutím do našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.2 Ostatní reklama

Bez Vašeho svolení využíváme osobní údaje pouze v rozsahu, který připouští zákon, tzn. pro zasílání reklamy poštou. Vaši e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo bez výslovného svolení k reklamě nevyužíváme.

Použití Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli odvolat a nebudete od nás již dostávat žádnou reklamu.

6.3 Kontaktní formulář

Když nám odešlete Vaši poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z tohoto poptávkového formuláře u nás uloženy včetně kontaktních údajů, které jste ve formuláři uvedli, a to za účelem zpracování poptávky a pro případ doplňujících otázek. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho svolení.

7 Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání a v rámci výběrového řízení

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o pracovní místo v rámci vyřizování výběrového řízení. Zpracování může také být prováděno elektronicky. Je tomu tak zejména tehdy, když uchazeč příslušné uchazečské doklady osobě odpovědné za zpracování podá elektronickou cestou, např. e-mailem nebo webovým formulářem na internetové stránce. Pokud osoba odpovědná za zpracování osobních údajů uzavře s uchazečem smlouvu o zaměstnání, budou sdělené údaje uloženy za účelem vyřízení zaměstnaneckého poměru za dodržování zákonných předpisů. Pokud osoba odpovědná za zpracování údajů žádnou smlouvu o zaměstnání s uchazečem neuzavře, budou uchazečské podklady automaticky smazány dva měsíce po sdělení o zamítnutí žádosti, pokud tomu nebrání jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné pro jejich zpracování. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v rámci řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení.

8 Kontakt

Při dotazech na ochranu Vašich osobních údajů, pro uplatnění Vašich práv uvedených v bodě 5 a podle čísla 6 pro odvolání svolení, resp. pro zákaz použití Vašich údajů pro reklamní účely, se laskavě obraťte na:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve skupině SCHAKO

E-mail: datenschutzbeauftragter@schako.de
Tel.: +49 7463 980 482