Keyvisual SCHAKO Labor

Výzkum a vývoj SCHAKO

Know-how SCHAKO

Práce na vývoji u SCHAKO mají vysokou prioritu. Je motorem vnitřního růstu a důležitým zdrojem nových poznatků. Neboť pouze ten, kdo se intenzívně vypořádává se šancemi a možnostmi, může kontinuálně uspokojovat rostoucí požadavky klientů vylepšenými a ekonomickými řešeními.

To dokazují úspěšná vlastní vyvíjení, jako jsou indukční jednotky DISA, které udávají standard na trhu. Kromě toho SCHAKO pečuje o externí partnerské společnosti, jako jsou spolupráce s výzkumným  institutem a univerzitami. Podporují multidisciplinární dialog a porozumění pro komplexní stanovení úkolů s úspěchem, který lze vidět.

Rozsáhlé řady testování a pokusy ve vlastní proudové laboratoři zaručují nejvyšší spolehlivost a kvalitu. Před tím, než se výrobek dostane na trh, jsou interně pečlivě zkontrolovány a vyzkoušeny varianty veškeré technicky.

Místnost pro měření hluku

Místnost pro měření hluku podle třídy přesnosti II dle normy DIN EN ISO 3744 je centrem akustické laboratoře SCHAKO.

Laboratoř proudění

V laboratořích proudění, které jsou součástí budov v Německu a ve Španělsku, společnost SCHAKO vyvíjí a optimalizuje inovativní výrobky.

Brandschutzklappe im Ofen zur Prüfung

Protipožární laboratoř

Protipožární laboratoř byla uvedena do provozu v roce 2005 a tvoří základnu pro neustálý vývoj v oblasti požární ochrany a odvádění kouře.