SCHAKO keyvisual mall

Skupina SCHAKO

Skupina SCHAKO v kostce

Podniky ve skupině SCHAKO jsou spolehlivými a kompetentními partnery pro Vaše potřeby vzhledem ke komponentům a systémům v systémech větrání a klimatizací. Jako jedna z předních evropských skupin podniků v systémech větrání a klimatizací vyvíjejí, vyrábí a prodávají podniky skupiny SCHAKO funkční, kvalitní a energeticky úsporné a hospodárné výrobky pro budovy dnešní a budoucí doby.

Veškeré nabízené služby a výrobky poskytovány kvalifikovanými a zkušenými specialisty. Podniky skupiny SCHAKO jsou schopné se svými klienty realizovat náročné projekty efektivně a úspěšně. Ekologické aspekty a udržitelnost jsou pro podniky důležité body a jsou podle toho prosazovány. Aby vyhověly vyšším nárokům, investují podniky skupiny SCHAKO cíleně do nové generace a podporují předávání know-how a dialog s výzkumem, vědou a úřady.

Skupina SCHAKO má hlavní sídlo ve Švýcarsku, ve Uhwiesen. Vedle obou hlavních závodů v Kolbingenu a Messkirchu v jižním Německu, jsou výrobní střediska ve Španělsku a v Maďarsku. Kromě toho je zde pro Vás skupina SCHAKO se svými dceřinnými společnosmi a zastoupeními v téměř všech evropských zemích!Kliknutím zde přejdete na domovskou stránku skupiny SCHAKO: SCHAKOGROUP

Specialisté na dobrý vzduch.

SCHAKO Group

Skupina SCHAKO se svými podniky je celosvětově působícím poskytovatelem řešení v oblasti vzduchotechniky, klimatizací, požární ochrany a techniky pro odvádění kouře.

ADMECO

Experti pro vzduchotechnické systémy, zdrojové mosty a operační svítidla pro operační sály a lékařské ordinace.

NOVENCO Building & Industry

Experti na energeticky efektivní větrání v procesním inženýrství, při stavbách tunelů a v parkovacích garážích.

REVEN

Experti na systémy čistění vzduchu v průmyslových kuchyních a v průmyslu.

SCHAKO

Experti na větrací techniku a klimatizace pro průmyslové a veřejné budovy.

SCHNEIDER

Experti na speciální větrací techniku pro laboratoře všech druhů.

SIROCCO

Experti na vzduchotechniku a teplotechniku v procesním inženýrství a na větrání a odvod kouře z tunelových staveb.

SMITSAIR

Experti na zakázkové komponenty do ventilací, klimatizací a tryskových systémů distribuce vzduchu.