SCHAKO keyvisual mall

Skupina SCHAKO

Skupina SCHAKO v kostce

Podniky ve skupině SCHAKO jsou spolehlivými a kompetentními partnery pro Vaše potřeby vzhledem ke komponentům a systémům v systémech větrání a klimatizací. Jako jedna z předních evropských skupin podniků v systémech větrání a klimatizací vyvíjejí, vyrábí a prodávají podniky skupiny SCHAKO funkční, kvalitní a energeticky úsporné a hospodárné výrobky pro budovy dnešní a budoucí doby.

Veškeré nabízené služby a výrobky poskytovány kvalifikovanými a zkušenými specialisty. Podniky skupiny SCHAKO jsou schopné se svými klienty realizovat náročné projekty efektivně a úspěšně. Ekologické aspekty a udržitelnost jsou pro podniky důležité body a jsou podle toho prosazovány. Aby vyhověly vyšším nárokům, investují podniky skupiny SCHAKO cíleně do nové generace a podporují předávání know-how a dialog s výzkumem, vědou a úřady.

Skupina SCHAKO má hlavní sídlo ve Švýcarsku, ve Uhwiesen. Vedle obou hlavních závodů v Kolbingenu a Messkirchu v jižním Německu, jsou výrobní střediska ve Španělsku a v Maďarsku. Kromě toho je zde pro Vás skupina SCHAKO se svými dceřinnými společnosmi a zastoupeními v téměř všech evropských zemích!Kliknutím zde přejdete na domovskou stránku skupiny SCHAKO: SCHAKOGROUP

Naše firemní brožura ke stažení

Brožura SCHAKO Group německy
Brožura SCHAKO Group Angličtina
Brožura SCHAKO Group francouzsky

Specialisté na dobrý vzduch.

SCHAKO Group

Skupina SCHAKO se svými podniky je celosvětově působícím poskytovatelem řešení v oblasti vzduchotechniky, klimatizací, požární ochrany a techniky pro odvádění kouře.

ADMECO

Experti pro vzduchotechnické systémy, zdrojové mosty a operační svítidla pro operační sály a lékařské ordinace.

NOVENCO Building & Industry

Experti na energeticky efektivní větrání v procesním inženýrství, při stavbách tunelů a v parkovacích garážích.

REVEN

Experti na systémy čistění vzduchu v průmyslových kuchyních a v průmyslu.

SCHAKO

Experti na větrací techniku a klimatizace pro průmyslové a veřejné budovy.

SCHNEIDER

Experti na speciální větrací techniku pro laboratoře všech druhů.

SIROCCO

Experti na vzduchotechniku a teplotechniku v procesním inženýrství a na větrání a odvod kouře z tunelových staveb.

SMITSAIR

Experti na zakázkové komponenty do ventilací, klimatizací a tryskových systémů distribuce vzduchu.