Przepustnica JK

Zastosowania

Przepustnice typu JK stosuje się w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako klapy regulacyjne, dławiące lub odcinające do regulacji ciśnienia lub ilości przepływającego powietrza. Przepustnice wielopłaszczyznowe JK umożliwiają również zamknięcie szczelne zgodnie z normą DIN 1946 część 4.

Działanie

Przeciwbieżne, opływowe aluminiowe lamele są przestawiane przy pomocy kół zębatych z tworzywa sztucznego, które są zamontowane na zewnątrz przepustnicy. Umieszczenie mechanizmu z kołami zębatymi na zewnątrz ma tę zaletę, że nie ulegają one tak szybko zabrudzeniu, w porównaniu z kołami zębatymi umieszczonymi wewnątrz – narażonymi na przepływ powietrza.

Zakres przepływu

400 - 25000 m³/h