Nawiewnik szczelinowy DSC

Fields of application

Nawiewnik DSC przeznaczony jest doprowadzania i odprowadzania powietrza do pomieszczeń o wysokim komforcie i wysokości od 2,6 do 4m.

Function

Przestawiane ręcznie lamele umożliwiają poziomy lub pionowy kierunek przepływu powietrza. Przy przestawianiu położenia lameli wolny przekrój nie zmienia się, to znaczy, że strata ciśnienia i głośność są we wszystkich położeniach lameli takie same.

Volumetric flow range

40 - 140 m³/h na metr szczeliny, zastosowanie w instalacjach o zmiennej objętości przepływu w zakresie od 100 – 40 %.

References