Regelapparatuur

Regelkleppen, ontspannerboxen, mengboxen, geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars, schuifregisters, volumestroommeting, luchtvolumeregelaars
In luchttechnische installaties worden complexe en veeleisende controle- en besturingstaken uitgevoerd. De kennis en regelapparatuur die hiervoor nodig is wordt door SCHAKO aangeboden.
Het aanbod varieert van luchtvolumeregelaars voor gebruik in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen, voor constante of variabele luchtvolumeregeling en ruimte- of kanaaldrukregeling. Geluidsgeïsoleerde luchtvolumeregelaars die worden ingezet wanneer er hoge akoestische eisen zijn, tezamen met ontspannerboxen, mengboxen en diverse regelkleppen maken het assortiment compleet.

Regelkleppen

Regelkleppen

Ontspannerboxen

Mengboxen

Geluidsgeïsoleerde Luchtvolumeregelaar

Schuifregister

Luchtvolumeregelaar

Volumestroommeting