Luchtkleppen

Smoorkleppen, jaloeziekleppen, overdrukkleppen
Voor het isoleren en beperken in ventilatiesystemen produceert SCHAKO smoor-, jaloezie- en overdrukkleppen. Smoorkleppen dienen voor de regulering van de toevoerlucht of afvoerlucht en worden via een handmatig mechanisme aangestuurd. Jaloeziekleppen dienen voor de druk- en volume-instelling in luchttechnische installaties. Optioneel worden ze gebruikt om een luchtleiding af te sluiten, om bijv. bij stilstand van de installatie het binnendringen van koude lucht te voorkomen. Overdruk- of terugslagkleppen worden gebruikt als terugstromingspreventie in pijpleidingsystemen en hebben slechts geringe druk nodig om te openen en te sluiten.

Regelkleppen

Jaloeziekleppen

Overdrukkleppen