SCHAKO keyvisual car park

Privacy en cookies

De bescherming van persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruik naar aanleiding van uw bezoek op onze homepage is voor ons een belangrijke wens.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke privacyregels en deze privacyverklaring.

1. Verzamelen en verwerking van gegevens, evt. van persoonlijke gegevens

1.1 Protocollering van niet-persoonlijke gegevens

U kunt onze homepage bezoeken zonder zich te registreren of informatie over uw persoon aan te geven. Bij iedere toegang van een gebruiker tot onze homepage en bij iedere opvraag van een bestand worden daarover automatisch gegevens geregistreerd en opgeslagen in een protocolbestand. In detail wordt van iedere opvraag de volgende record opgeslagen: naam van het opgevraagde bestand;

  • datum en tijd van de opvraag;
  • overgezette gegevenshoeveelheid;
  • melding of de opvraag succesvol was;
  • beschrijving van het gebruikte type webbrowser;
  • opvragend domain.

IP-adressen worden niet volledig geregistreerd maar voor de opslag verkort en maken geen herleiding tot een bepaalde computer mogelijk. De opslag dient uitsluitend voor interne systemische en statistische doeleinden. Wij gebruiken deze informatie om onze website permanent te verbeteren, te actualiseren en zo haar attractiviteit te verhogen.

Een samenvoeging van de geprotocolleerde gegevens met andere gegevensbronnen, in het bijzonder gegevens die een toewijzing aan een bepaalde persoon mogelijk maken, vindt niet plaats.

1.2 Verzamelen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, behalve als u ze vrijwillig aangeeft, bijv. in het kader van een door u gewenste registratie, een enquête, een prijsvraag, voor de uitvoering van een contract of een aanvraag naar informatie.

Wij wijzen u erop dat het versturen van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) een veiligheidsrisico kan zijn. Een volledige bescherming van gegevens tegen een toegang door derden is niet mogelijk.

1.3 Gebruik van persoonlijke gegevens

Voorzover u ons persoonlijke gegevens ter beschikking hebt gesteld gebruiken wij deze uitsluitend als doeleinde voor de technische administratie van onze webpagina’s en voor het voldoen aan uw wensen en eisen, in het bijzonder voor de afwikkeling van het met u afgesloten contract of voor de beantwoording van uw aanvraag.

Als u ons per contactformulier aanvragen stuurt worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u aangegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van verdere vragen.

Een doorgifte, een verkoop of een andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats behalve als

  • dit voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens doorgeven aan onze leveranciers;
  • dit voor afrekeningsdoeleinden noodzakelijk is;
  • u vooraf de doorgifte van uw gegevens uitdrukkelijk hebt toegestemd.

U hebt het recht een dergelijke toestemming voor de toekomst te allen tijde te herroepen. Het wissen resp. blokkeren van de persoonlijke gegevens vindt plaats,

  • als u de toestemming voor de opslag herroept;
  • als kennis van de gegevens voor de vervulling van het met de opslag gevolgde doeleinde niet meer noodzakelijk is of zijn opslag om andere wettelijke redenen ongeoorloofd is.

1.4 Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

SCHAKO KG

Steigstrasse 25 – 27
D-78600 Kolbingen

Tel.: +49 (0)7463 980-0
Fax: +49 (0)7463 980-200

E-Mail: info@schako.de
https://schako.com/

2 Cookies en webanalyse-tools

2.1 Algemeen

Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om op het eindapparaat van de gebruiker specifieke, aan de gebruiker gerelateerde informatie op te slaan terwijl hij de website gebruikt. Cookies maken het mogelijk om in het bijzonder de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s te bepalen, het gedrag van het paginagebruik te analyseren, maar ook ons aanbod klantvriendelijker vorm te geven.

De meesten van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „session-cookies“. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u deze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

Als u niet wenst dat wij informatie over uw computer herkennen stelt u uw internetbowser a.u.b. zo in dat hij cookies van de harde schijf van uw computer wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Mogelijkerwijs zijn voor u dan echter niet alle functies van onze homepage beschikbaar.

Als u via een link of het aanklikken van een bannerreclame onze site verlaat en zo op vreemde pagina’s terechtkomt, kan het zijn dat ook door de geadresseerde van de aangeklikte doelpagina cookies worden geplaatst. Voor deze cookies zijn wij juridisch niet aansprakelijk. Voor het gebruik van dergelijke cookies en de daarin opgeslagen informatie door onze reclamepartners vergelijkt u a.u.b. onze privacyverklaringen.

2.2 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door ons mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt u IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over activiteiten van de website samen te stellen en om verdere, aan het gebruik van de website en het internet gekoppelde diensten aan de exploitant van de website te kunnen leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies verhinderen door een passende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en de aan uw gebruik gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het installeren van de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert:

Click here to opt-out. 

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of naar https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop dat deze website Google Analytics uitgebreid is met de code „anonymizeIp“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

2.3 Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze overdracht van gegevens.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

2.4 Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde Conversion Tracking Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt wordt een cookie geplaatst voor het Conversion-Tracking. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die de internet-browser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en de cookie is nog niet afgelopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en doorgestuurd is naar deze site.

Ieder Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de Conversion-cookies ingewonnen informatie dient ertoe Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten ervaren het totale aantal bezoekers die op hun advertentie hebben geklikt en doorgestuurd zijn naar een, van een Conversion-Tracking-Tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking kunt u dit gebruik afwijzen door de cookie van Google Conversion-Tracking gemakkelijk te deactiveren via uw internet-browser onder de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google:: https://www.google.nl/policies/privacy/

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat, de acceptatie van cookies uitsluit voor bepaalde gevallen of algemeen en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

2.5 Demografische eigenschappen bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische eigenschappen” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses bevatten van de bezoekers van de site. Deze gegevens stammen uit aan interesses gerelateerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de weergave-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals aangegeven onder het punt “Bezwaar tegen registratie van gegevens”.

2.6 Google Tag Manager (GTM)

Deze website gebruikt de Google Tag Manager. De Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketingmanagers websitetags gebundeld via een interface kunnen beheren. De tool is een cookieloos domein en slaat geen persoonlijke gegevens op en zorgt alleen voor het starten van andere tags die op hun beurt onder bepalde omstandigheden gegevens vastleggen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze voor alle trackingtags bestaan, die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

3 Hulpprogramma’s, actieve inhoud

Bij de beschikbaarstelling van dit internetaanbod worden Java-Applets, Active-X-Controls en Java-Script gebruikt. Indien u uit veiligheidsoverwegingen deze hulpprogramma’s resp. actieve inhoud niet bruikbaar wilt maken, dient u de desbetreffende instelling van uw browser te deactiveren.

3.1 YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u één van onze, van een YouTube-plugin voorziene pagina’s bezoekt wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u in uw YouTube-account ingelogd bent maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen door zich uit uw YouTube-account uit te loggen.

Ga voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens naar de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

4 Sociale media

4.1 Facebook plugins (Like-button)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De plug-ins van Facebook herkent u aan het Facebook-logo of de ‘Like-‘knop’ (‘Vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van alle plug-ins van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina’s bezoekt wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u de ‘Like-knop’ van Facebook aanklikt, terwijl u bent ingelogd bij Facebook, kunt u de content van onze sites of uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie verkrijgen van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Ga voor meer informatie naar de privacyverklaring van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount kan toewijzen, logt u zich a.u.b. uit uw Facebook-account uit.

4.2 LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij iedere opvraag van één van onze pagina’s die functies van LinkedIn bevat wordt een verbinding opgebouwd met servers van LinkedIn. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze internetpagina’s met uw IP-adres hebt bezocht. Als u de ‘Like-knop’ van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek op onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen informatie verkrijgen van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Ga voor meer informatie naar de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.3 XING

Onze website gebruikt functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij iedere opvraag van één van onze pagina’s die functies van XING bevat wordt een verbinding opgebouwd met servers van XING. Een opslag van persoonlijke gegevens vindt daarbij naar ons weten niet plaats. In het bijzonder worden gen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geanalyseerd.

Ga voor meer informatie over gegevensbescherming en de delen-knop van XING naar de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

4.4 Twitter

Aan onze sites zijn functies van de dienst Twitter gekoppeld. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘Re-tweet’ worden de door u bezochte websites met aan uw Twitteraccount gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de sites geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik daarvan door Twitter ontvangen. Ga voor meer informatie hierover naar de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u wijzigen bij de accountinstellingen op: https://twitter.com/account/settings

5 Inlichtingen, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doeleinde van de gegevensverwerking. U hebt het recht op correctie van onjuiste gegevens alsook op het verwijderen van gegevens waarvan het gebruik niet meer vereist is of voor het gebruik waarvan u de eerder verleende toestemming hebt ingetrokken (aan de dienst verantwoordelijk voor het verwijdereren of eventueel blokkeren als een wettelijke bewaarplicht bestaat.

5.1 Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en slaat persoonlijke gegevens van de betroffen persoon alleen op voor een periode die noodzakelijk is voor het bereiken van het opslagdoel of voor zover door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteiten of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien is.

Vervalt het opslagdoel of loopt een door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteiten of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, worden de persoonlijke gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

5.2 Duur van de opslag van de persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist voor zover ze niet meer noodzakelijk zijn voor de afwikkeling of voorbereiding van een overeenkomst.

6 Reclamegebruik en recht van verzet

6.1 Nieuwsbrief (Newsletter2Go)

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie die het ons mogelijk maakt te controleren of u de eigenaar van het e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief.

Om een toegestemde verzending van de nieuwsbrief te waarborgen gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in procedure. Daarbij laat de potentiële geadresseerde zich opnemen in een lijst. Vervolgens krijgt de gebruiker door een bevestigingsmail de mogelijkheid de aanmelding rechtszeker te bevestigen. Alleen als een bevestiging plaatsvindt wordt het adres actief opgenomen in de lijst.

Deze gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en aanbiedingen.

Als nieuwsbrief-software wordt Newsletter2Go gebruikt. Uw gegevens worden daarbij doorgegeven aan Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go GmbH is daarbij verboden uw gegevens te verkopen en voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de verzending van nieuwsbrieven. Newsletter2Go GmbH is een Duitse, gecertificeerde aanbieder die geselecteerd is volgens de eisen van het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet bescherming persoonsgegevens).

Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.nl/informatie-nieuwsbrief-ontvangers/

De verleende toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief

Maatregelen met betrekking tot gegevensbescherming zijn steeds onderworpen aan technische vernieuwingen en daarom vragen wij u zich te informeren door regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

6.2 Overige reclame

Zonder uw toestemming gebruiken wij persoonlijke gegevens alleen in de wettelijk toegestane omvang, d.w.z. voor de verzending van reclame per post. Uw e-mailadres, fax- en telefoonnummer gebruiken wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet voor reclame.

U kunt het gebruik van uw gegevens voor reclame te allen tijde afwijzen en ontvangt dan geen reclame meer van ons.

6.3 Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen stuurt worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u aangegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

7 Privacy bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is in het bijzonder dan het geval als een sollicitant de sollicitatiestukken op elektronische wijze of via een webformulier dat zich op een website bevind naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Sluit de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst af met een sollicitant, worden de verstuurde gegevens met het oog op de afwikkeling van het dienstverband opgeslagen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Wordt door de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidscontract met de sollicitant afgesloten, dan worden de sollicitatiestukken twee maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist voor zover het wissen geen andere rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de weg staan. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

8 Contact

Voor aanvragen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, voor het geldend maken van uw onder paragraaf 5 genoemde rechten of om conform paragraaf 6 een toestemming te herroepen resp. het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden af te wijzen wendt u zich tot:

Privacymanager SCHAKO Group

E-mail: datenschutzbeauftragter@schako.de
Tel.: +49 7463 980 482