Contact persons2018-05-29T07:46:55+00:00

Technical Office

Klaus Amann

Mr. Klaus Amann

+49 (0) 74 63 / 980 - 188
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Marius Butz

Mr. Marius Butz

+49 (0) 74 63 / 980 - 237
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Kai Friedrich

Mr. Kai Fredrich

+49 (0) 74 63 / 980 - 168
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Peter Hug

Mr. Peter Hug

Product Manager Air/Water Systems

+49 (0) 74 63 / 980 - 160
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Paul Schäfer

Mr. Paul Schäfer

+49 (0) 74 63 / 980 - 140
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland

Fire Prevention

Mr. Jan Brucker

+49 (0) 75 75 / 20 98 - 426
Weidenäcker 9
88605 Messkirch
Deutschland
Erwin Zatrici

Mr. Erwin Zatrici

+49 (0) 75 75 / 20 98 - 425
Weidenäcker 9
88605 Messkirch
Deutschland

Car Park Ventilation System

Mr. Lukas Brischalle

Project Manager Car Park Ventilation System

+49 (0) 74 63 / 980 - 250
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Daniel Lübeck

Mr. Daniel Lübeck

Project Manager Car Park Ventilation System, pressure differential systems

+49 (0) 74 63 / 980 - 269
+49 (0) 162 / 41 45 285
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland

Logistic

Antonio Morales

Mr. Antonio Morales

+49 (0) 74 63 / 980 - 244
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Jürgen Stiftel

Mr. Jürgen Stiftel

+49 (0) 75 75 / 20 98 - 527
Weidenäcker 9
88605 Messkirch
Deutschland

Human Resources

Natalie Schlude

Mrs. Natalie Schlude

+49 (0) 74 63 / 980 - 174
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland

Research and Development

Abdelhekim Bekkali

Mr. Dr. Abdelhakim Bekkali

Head of Development and Laboratory

+49 (0) 74 63 / 980 - 273
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland

Materials Management

Gunther Müller

Mr. Gunther Müller

+49 (0) 74 63 / 980 - 112
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland

Production

Roland Schröter

Mr. Roland Schröter

+49 (0) 74 63 / 980 - 166
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Alexander Specker

Mr. Alexander Specker

+49 (0) 75 75 / 20 98 - 452
Weidenäcker 9
88605 Messkirch
Deutschland

Export

Harald Hipp

Mr. Harald Hipp

Export Manager

+49 (0) 74 63 / 980 - 165
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Thomas Mayer

Mr. Thomas Mayer

Area Sales Manager

+49 (0) 74 63 / 980 - 185
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland

Management

Beat Vögeli

Mr. Beat Vögeli

CEO

+49 (0) 75 75 / 20 98 - 0
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Rainer Müller

Mr. Dr. Rainer Müller

+49 (0) 74 63 / 980 - 155
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland
Marcus Müller

Mr. Dr. Marcus Müller

+49 (0) 74 63 / 980 - 133
Steigstrasse 25-27
78600 Kolbingen
Deutschland