SCHAKO keyvisual industrieventilatoren
SIROCCO Logo

SIROCCO – Experții pentru tehnologia de aer și încălzire în industria de procesare precum aerisire și evacuare a fumului în construcția de tunele – o companie a SCHAKO Group

Experții pentru dotarea tunelurilor care îndeplinesc deja cerințele moderne precum rezistența la o temperatură de până la 400 °C, fabricați preponderent din oțel inox.

Pe lângă dotările pentru tuneluri precum cortinele anti-incendiu, clapetele de blocare se produc și schimbătoare de căldură cu lamele, cu fascicule tubulare sau în plăci și tehnică de filtrare pentru instalații de aspirare, transport, separare și desprăfuire pentru aer de proces și tehnică de ventilație industrială în industria hârtiei, cimentului și metalurgiei. Service & Întreținerea este asigurată exclusiv de către tehnicienii de service cu calificare superioară.

Domeniile tipice de utilizare sunt:

  • Tuneluri (rutiere, feroviare, metrou)
  • Schimbător de căldură ca răcitor sau preîncălzitor
  • Agregate complete de ex. pentru autovehicule pe șine
  • Tehnică de filtrare pentru instalații de aspirare și eliminare a prafului cu cantități de aer de până la 150.000 m³/h și temperaturi până la 250 °C, cu echipamente de protecție la incendiu și la explozie, adecvate și pentru instalații de înaltă presiune

Produse

Sirocco Tunnel Equipment

Echipamente pentru tuneluri

Schimbătoare de căldură

Sirocco Filters

Tehnică de filtrare

Service & Întreținere