SCHAKO keyvisual car park

Protecţia datelor şi cookies

Protecţia datelor personale la colectarea, prelucrarea şi utilizarea acestora cu ocazia vizitei pe pagina noastră de Internet reprezintă pentru nou o responsabilitate importantă.

Tratăm datele dumneavoastră personale cu confidenţialitate şi în conformitate cu normele de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi în conformitate cu prezenta declaraţie de protecţie a datelor.

1 Colectarea şi prelucrarea datelor, eventual a datelor cu caracter personal

1.1 Înregistrarea datelor fără caracter personal

Puteţi vizita pagina noastră de internet fără a vă înregistra şi fără a oferi informaţii despre propria persoană. La fiecare acces al unui utilizator pe pagina noastră de internet şi la orice apelare a unui fişier, prin această procedură se înregistrează automat date şi se salvează într-un fişier de protocol. În particular, la fiecare apelare se salvează următorul set de date: numele fişierului apelat;

  • data şi ora apelului;
  • cantitatea de date transferate;
  • mesaj cum că apelul a fost efectuat cu succes;
  • descrierea tipului de browser web utilizat;
  • domeniul care depune solicitarea.

Adresele IP nu sunt înregistrate integral ci sunt scurtate înainte de salvare, fără a putea astfel să poată fi asociate cu un anumit computer. Salvarea se este necesară exclusiv în scopuri interne şi statistice corespunzătoare sistemului. Utilizăm aceste informaţii pentru a ne îmbunătăţi în permanenţă imaginea paginii noastre de interne, pentru a o actualiza şi pentru a-i spori astfel atractivitatea.

O reunire a datelor înregistrate cu alte surse de date, în special cu date care permit asocierea cu o anumită persoană, nu se efectuează.

1.2 Colectarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail nu se înregistrează decât în cazul în care oferiţi aceste informaţii în mod voluntar, de ex. în cadrul unei înregistrări dorite de dumneavoastră, a unui sondaj de opinie, a unei competiţii, a unui contract sau a unei cereri de informaţii.

Atragem atenţia asupra faptului că transferul datelor pe internet (de ex. la comunicarea prin e-mail) poate prezenta anumite lacune de siguranţă. O protecţie fără lacune a datelor înainte de accesarea de către terţi nu este posibilă.

1.3 Utilizarea datelor cu caracter personal

În măsura în care ne puneţi la dispoziţie date cu caracter personal, le utilizăm exclusiv în scopul administrării tehnice a paginilor noastre de Internet şi pentru îndeplinirea dorinţelor şi solicitărilor dumneavoastră, în special pentru derularea contractului încheiat cu dumneavoastră şi pentru a răspunde solicitărilor.

Dacă ne transmiteţi o cerere pe baza formularului de contact, datele dumneavoastră din formularul de informaţii inclusiv datele de contact indicate în respectivul formular în scopul prelucrării cererii vor fi salvate de noi în scopul prelucrării cererii şi pentru cazul întrebărilor ulterioare.

O transmitere, o vânzare sau o altă comunicare a datelor dumneavoastră către terţi nu are loc decât în cazul în care

  • acest lucru este necesar în vederea derulării unui contract. Poate fi necesar de exemplu în cazul în care la comenzile de produse transmitem mai departe adresa şi datele de comandă furnizorilor noştri.
  • acest lucru este necesar în scop de decontare;
  • aţi aprobat în prealabil în mod expres transmiterea datelor dumneavoastră.

Aveţi dreptul de a revoca în orice moment un astfel de acord, cu efect pe viitor. Ştergerea sau blocarea datelor cu caracter personal are loc,

  • atunci când revocaţi acordul dvs. de salvare a datelor;
  • atunci când cunoaşterea datelor nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului urmărit prin salvarea acestora sau salvarea datelor nu mai este permisă din alte motive legale.

1.4 Numele și adresa responsabilului cu prelucrarea datelor

Responsabilul în sensul Regulamentului General privind protecția datelor, a altor legi de protecție a datelor valabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții cu caracter de lege privind protecția datelor este:

SCHAKO KG

Steigstrasse 25 – 27
D-78600 Kolbingen

Tel.: +49 (0)7463 980-0
Fax: +49 (0)7463 980-200

E-mail: info@schako.de
https://schako.com/

2 Cookies şi instrumente de analiză Web

2.1 Generalităţi

Pagina noastră de internet utilizează cookies. Acestea sunt mici fişiere text care fac posibilă salvarea pe terminalul utilizatorului a unor informaţii specifice, raportate la utilizator, în timp ce acesta utilizează respectiva pagină web. Cookies fac posibilă determinarea în special a frecvenţei de utilizare şi a numărului de utilizatori ai unei pagini, analiza comportamentului de utilizare a paginilor, dar şi structurarea ofertei noastre într-o manieră mai atractivă pentru client.

Majoritatea cookies utilizate de noi sunt aşa numitele „Session-Cookies”. La finalul vizitei, acestea sunt şterse automat. Alte cookies rămân salvate pe terminal până când dumneavoastră le ştergeţi. Aceste cookies ne dau posibilitatea de a vă recunoaşte din nou browserul la următoarea vizită.

Dacă nu doriţi să recunoaştem informaţiile despre computerul dumneavoastră, vă rugăm să setaţi browserul de Internet astfe încât cookies să fie şterse de pe harddisk, să fie blocate sau să primiţi un avertisment înainte de a se salva un cookie. În acest caz însă este posibil să nu mai puteţi beneficia de toate funcţiile paginii noastre web.

Atunci când ieşiţi de pe pagina noastră printr-un link sau dând clic pe un banner publicitar şi ajungeţi astfel pe pagini străine, este posibil ca şi deţinătorii paginii pe care aţi dat clic să utilizeze cookies. Pentru aceste cookies nu ne asumăm nicio responsabilitate juridică. Pentru utilizarea acestor cookies şi a informaţiilor salvate în acestea de către partenerii noştri publicitari, vă rugăm să comparaţi declaraţiile de protecţie a datelor emise de aceştia.

2.2 Google Analytics

Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează aşa numitele „Cookies”, fişiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră şi astfel permit analiza utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informaţiile generate de către cookie referitoare la utilizarea acestei pagini web sunt de regulă transmise către un server al Google aflat în SUA şi sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, adresa dumneavoastră IP este totuşi scurtată în prealabil în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante membre ale acordului privind Spaţiul Economic European. Doar în cazuri excepţionale adresa IP completă este transmisă unui server al Google din SUA şi salvată acolo. La solicitarea operatorului prezentului site web, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a pagini web, pentru a întocmi rapoarte despre activităţile paginii web şi pentru a presta alte servicii către operatorul paginii web, în legătură cu utilizarea paginii web şi cu utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de pe browserul dumneavoastră în cadrul Google Analitics nu este asociată cu alte date ale Google. Puteţi împiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzătoare a softului de browser, însă vă atragem atenţia că în acest caz există riscul să nu puteţi utiliza la maximum toate funcţiile acestei pagini web. În pluc puteţi preveni înregistrarea datelor generate de cookie şi raportate la utilizarea de către dumneavoastră a paginii web (incl. adresa dvs. IP) la Google precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul pentru browser disponibil la următorul link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Puteţi împiedica înregistrarea de către Google Analytics, dând clic pe următorul link. Se setează un cookie Opt-Out, care împiedică înregistrarea viitoare a datelor dumneavoastră la vizitarea acestui site web.

Click here to opt-out. 

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de utilizare şi protecţia datelor sunt disponibile la http://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlresp. https://www.google.ro/intl/ro/policies/. Vă atragem atenţia asupra faptului că pe această pagină web, Google Analytics a fost extins cu codul „anonymizeIp”, pentru a permite înregistrarea anonimizată a adreselor IP (aşa numita IP).

2.3 Google Maps

Această pagină utilizează printr-o API serviciul de hărţi Google Maps. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pentru utilizarea funcţiilor Google Maps este necesară salvarea unei adrese IP. Aceste informaţii sunt transmise către un server al Google în SUA şi sunt salvate acolo. Furnizorul acestei pagini nu influenţează această transmitere a datelor.

Mai multe informaţii referitoare la manevrarea datelor de utilizator se găsesc în declaraţia privind protecţia datelor de la Google: https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/

2.4 Google AdWords şi Google Conversion Tracking

Această pagină web utilizează Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

În cadrul Google AdWords utilizăm aşa numita funcţie de Conversion-Tracking. Atunci când daţi clic pe un anunţ conectat de Google se aplică un cookie pentru Conversion. Cookies sunt mici fişiere text depuse de browser-ul internet pe computerul utilizatorului. Aceste cookies îşi pierd valabilitatea după 30 de zile şi nu se utilizează pentru identificarea personală a utilizatorului. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site web şi fişierul cookie nu este încă expirat, Google şi noi putem recunoaşte că utilizatorul a dat clic pe anunţ şi a fost redirecţionat către această pagină.

Fiecare client Google AdWords primeşte un alt cookie. Cookies nu pot fi urmărite de pe site-urile web ale clienţilor AdWords. Informaţiile acumulate cu ajutorul cookies de conversie au ca scop crearea unor statistici de conversie pentru clienţii AdWords, care s-au decis pentru Conversion-Tracking. Clienţii află numărul total de utilizatori care au dat clic pe anunţ şi au fost direcţionaţi către o pagină prevăzută cu un tag de Conversion-Tracking. Ei nu primesc nicio informaţie prin care utilizatorii să poată fi identificaţi personal. Dacă nu doriţi să participaţi la Tracking, puteţi refuza utilizarea acestuia dezactivând fişierul cookie pentru Google Conversion-Tracking  din browser-ul dumneavoastră Internet, de la setările utilizatorului. Astfel nu sunteţi înregistraţi în statisticile de Conversion-Tracking.

Mai multe informaţii despre Google AdWords şi Google Conversion-Tracking găsiţi în dispoziţiile de protecţie a datelor de la Google: https://www.google.ro/policies/privacy/

Puteţi seta browser-ul astfel încât să fiţi informaţi în legătură cu aplicarea cookies şi să permiteţi cookies doar în în cazuri individuale, să excludeţi acceptarea cookies pentru anumite cazuri sau în general sau să activaţi ştergerea automată a cookies la închiderea browser-ului. La dezactivarea cookies, funcţionalitatea acestui site web poate fi limitată.

2.5 Caracteristici demografice la Google Analytics

Acest site web utilizează funcţia „caracteristici demografice” a Google Analytics. Astfel pot fi întocmite rapoarte care oferă informaţii despre vârsta, sexul şi interesele vizitatorilor paginii. Aceste date provin din publicitatea orientată spre interese a Google precum şi din datele utilizatorilor provenind de la ofertanţi terţi. Aceste date nu pot fi asociate cu o anumită persoană. Puteţi dezactiva această funcţie în orice moment prin setările anunţurilor din contul dumneavoastră Google sau puteţi interzice în general înregistrarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics aşa cum este reprezentat în punctul „Refuzul înregistrării datelor”.

2.6 Google Tag Manager (GTM)

Această pagină de internet folosește Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție prin care mai multe tag-uri de marketing pot fi gestionate pe o singură suprafață. Instrumentul este un domeniu fără cookies care nu înregistrează date personale și care se ocupă cu ștergerea altor tag-uri care înregistrează date de partea dumneavoastră, în anumite circumstanțe. Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă s-a efectuat o dezactivare la nivelul domeniului sau al cookies, aceasta se menține pentru toate tag-urile de tracking care au fost implementate cu Google Tag Manager.

3 Programe auxiliare, conţinuturi active

La întocmirea acestei oferte pe Internet se utilizează Java-Applets, Active-X-Controls şi Java-Script. În cazul în care din motive de siguranţă nu doriţi să utilizaţi aceste programe auxiliare resp. conţinuturile active, trebuie să dezactivaţi setările corespunzătoare ale browser-ului dumneavoastră.

3.1 YouTube

Pagina noastră web utilizează plugins de la pagina YouTube, operată de Google. Operatorul paginilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Atunci când vizitaţi una dintre paginile noastre dotate cu un plugin YouTube, se realizează conexiunea cu serverele YouTube. Astfel se transmite în serverul Youtube care sunt paginile noastre pe care le-aţi vizitat.

Dacă sunteţi logat în contul dumneavoastră YouTube, oferiţi posibilitatea YouTube să atribuie comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteţi preveni acest lucru prin delogare de la contul YouTube.

Mai multe informaţii despre datele de utilizator găsiţi în declaraţia privind protecţia datelor emisă de YouTube la: https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy

4 Medii sociale

4.1 Plugins Facebook (butonul Like)

Pe paginile noastre sunt integrate plugins ale reţelei sociale Facebook, oferită de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Plugins Facebook se recunosc după logo-ul Facebook sau butonul „Like” („Îmi place”) de pe pagina noastră. O vedere de ansamblu asupra plugins Facebook găsiţi aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Atunci când vizitaţi paginile noastre, prin plugin se realizează o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook. Facebook primeşte astfel informaţia că aţi vizitat pagina noastră cu adresa dumneavoastră IP. Dând clic pe butonul „Like” în timp ce sunteţi conectaţi la contul dumneavoastră Facebook, puteţi redistribui conţinuturile paginilor noastre pe profilul dumneavoastră de Facebook. Astfel, Facebook poate asocia vizitarea paginilor noastre cu contul dumneavoastră de utilizator. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizori ai paginilor nu am primit informaţii despre conţinutul datelor transmise sau despre utilizarea acestora de către Facebook. Mai multe informaţii în acest sens se găsesc în declaraţia Facebook de protecţie a datelor, disponibilă la https://ro.facebook.com/policy.php.

În cazul în care nu doriţi ca Facebook să asocieze vizitarea paginilor noastre cu contul dumneavoastră de utilizator, vă rugăm să vă delogaţi de pe contul de utilizator facebook.

4.2 LinkedIn

Pagina noastră web utilizează funcţii ale reţelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. La fiecare apelare a uneia dintre paginile noastre care conţine funcţii ale LinkedIn, se construieşte o conexiune cu serverele LinkedIn. LinkedIn este informat că aţi vizitat una dintre paginile noastre de Internet cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când daţi clic pe butonul „Recommend” al LinkedIn şi sunteţi autentificat în contul dumneavoastră de LinkedIn, LinkedIn poate să asocieze vizita dumneavoastră pe pagina noastră de Internet cu contul dumneavoastră de utilizator. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizori ai paginilor nu cunoaştem conţinutul datelor transmise sau utilizarea acestora de către LinkedIn.

Mai multe informaţii în acest sens se găsesc în declaraţia LinkedIn de protecţie a datelor, la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.3 XING

Pagina noastră web utilizează funcţii ale reţelei XING. Furnizorul este XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. La fiecare apelare a uneia dintre paginile noastre care conţine funcţii ale XING, se creează o conexiune cu serverele XING. După cunoştinţele noastre, nu se efectuează salvarea datelor cu caracter personal. În special nu se salvează adrese IP şi nu se evaluează comportamentul de utilizare.

Mai multe informaţii despre protecţia datelor şi butonul XING Share se găsesc în declaraţia XING de protecţie a datelor, la: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

4.4 Twitter

Pe paginile noastre sunt incluse funcții ale serviciului Twitter. Aceste funcții sunt oferite de către Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prin utilizarea Twitter și a funcției „Re-Tweet“ paginile de internet vizitate de dumneavoastră sunt asociate cu contul dumneavoastră Twitter și sunt partajate celorlalți utilizatori. Astfel sunt transmise și date către Twitter. Vă atragem atenţia asupra faptului că noi, în calitate de furnizori ai paginilor nu am primit informaţii despre conţinutul datelor transmise sau despre utilizarea acestora de către Twitter. Mai multe informaţii în acest sens se găsesc în declaraţia Twitter de protecţie a datelor, disponibilă la https://twitter.com/privacy.
Setările dumneavoastră de protecție a datelor la Twitter pot fi modificate în setările contului la: https://twitter.com/account/settings.

5 Informaţii, ştergere, blocare

Aveţi în orice moment dreptul de a solicita informaţii gratuite referitoare la salvarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, originea şi destinatarii acestora precum şi la scopul prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a rectifica datele incorecte precum şi de a şterge datele a căror utilizare nu mai este necesar sau pentru care aţi revocat acordul de utilizare emis anterior (în locul ştergerii se poate folosi şi funcţia de blocare, în cazul în care este în vigoare obligaţia de salvare).

5.1 Ştergerea de rutină sau blocarea datelor cu caracter personal

Responsabilul prelucrează și salvează datele cu caracter personal ale persoanei vizate doar pentru perioada necesară pentru atingerea scopului salvării sau dacă acest lucru a fost prevăzut de organismul emitent al directivelor și regulamentelor europene sau de un alt legiuitor în legi sau normative cărora se supune responsabilul pentru prelucrare.

Dacă scopul salvării dispare sau expiră termenul prevăzut de păstrare prevăzut de organismul emitent al directivelor și regulamentelor europene sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod periodic și în conformitate cu normele legale.

5.2 Durata pentru care sunt salvate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de păstrare a datelor cu caracter personal este termenul legal de păstrare. După expirarea termenului, datele respective sunt șterse în mod periodic, dacă nu mai sunt necesare pentru executarea sau pregătirea contractului.

6 Utilizarea publicităţii şi dreptul de revocare

6.1 Buletin informativ (Newsletter2Go)

Dacă doriţi să achiziţionaţi buletinul informativ oferit, avem nevoie de la dumneavoastră de o adresă de e-mail precum şi informaţii care ne permit să verificăm că sunteţi titularul adresei de e-mail şi sunteţi de acord cu primirea buletinului informativ.

Pentru a garanta transmiterea de comun acord a buletinului informativ, utilizăm aşa numita procedură Double-Opt-in. În cadrul acesteia, potenţialul destinatar poate fi înregistrat într-o listă de distribuţie. În final, printr-un e-mail de confirmare utilizatorul are posibilitatea de a confirma la timp înregistrarea. Doar atunci când confirmarea se realizează cu succes, adresa este înregistrată activ în lista de distribuţie.

Utilizăm aceste date exclusiv pentru trimiterea informaţiilor şi ofertelor solicitate.

Ca software pentru buletinul informativ folosim Newsletter2Go. Datele dumneavoastră sunt transmise apoi la Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go nu are dreptul să vândă datele şi să le utilizeze în alt scop în afară de transmiterea de buletine informative. Newsletter2Go este un ofertant german certificat, care a fost selectat în conformitate cu legislaţia federală de protecţie a datelor.

Mai multe informații găsiți aici: https://www.newsletter2go.co.uk/information-for-newsletter-recipients/

Aveţi în orice moment posibilitatea de a vă retrage consimțământul exprimat pentru salvarea datelor, a adresei de e-mail sau pentru utilizarea acestora în vederea expedierii buletinului informativ, folosind link-ul „Dezabonare” din buletinul informativ.

Măsurile juridice de protecţie a datelor se supun în permanenţă unor îmbunătăţiri tehnice, din acest motiv vă rugăm să vă informaţi în legătură cu măsurile de protecţie a datelor, consultând periodic declaraţia privind protecţia datelor.

6.2 Publicitate diversă

Fără aprobarea dumneavoastră, utilizăm datele cu caracter personal doar în limita prevăzută legal, resp. pentru transmiterea materialelor publicitare prin poştă. Adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de fax şi de telefon nu pot fi utilizate pentru publicitate fără acordul dumneavoastră expres.

Puteţi revoca în orice moment utilizarea datelor dumneavoastră în scop publicitar, iar ulterior nu mai primiţi publicitate de la noi.

6.3 Formular de contact

Dacă ne transmiteţi o cerere pe baza formularului de contact, datele dumneavoastră din formularul de informaţii inclusiv datele de contact indicate în respectivul formular în scopul prelucrării cererii vor fi salvate de noi în scopul prelucrării cererii şi pentru cazul întrebărilor ulterioare. Aceste date nu sunt transmise mai departe fără acordul dumneavoastră.

7 Protecția datelor la candidaturi și în procese de candidatură

Responsabilul cu prelucrarea colectează și prelucrează datele cu caracter personal de la candidați, în scopul derulării procesului de recrutare. Prelucrarea se poate efectua și pe cale electronică. Acesta este cazul în special atunci când un candidat transmite responsabilului cu prelucrarea respectivele documente de candidatură pe cale electronică, de ex. prin e-mail sau printr-un formular existent pe pagina de Internet. În cazul în care responsabilul pentru prelucrare încheie un contract de angajare cu candidatul, datele transmise în scopul derulării procesului de angajare sunt salvate, cu respectarea prevederilor legale. În cazul în care responsabilul cu prelucrarea nu încheie un contract de angajare cu candidatul, toate documentele de candidatură sunt șterse automat după comunicarea refuzului, în măsura în care ștergerea nu contravine altor interese legitime ale responsabilului cu prelucrarea. Alte interese legitime în acest sens înseamnă de ex. obligația de dovedire într-un proces conform legii generale privind tratamentul egal (AGG).

8 Contact

Pentru întrebări referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru validarea drepturilor dumneavoastră numite la punctul 5 sau pentru a revoca o împuternicire conform cifrei 6 resp. pentru a revoca utilizarea datelor dumneavoastră în scop publicitar, vă rugăm să vă adresaţi la:

Însărcinat cu protecția datelor SCHAKO Group

E-mail: datenschutzbeauftragter@schako.de
Tel.: +49 7463 980 482