SCHAKO keyvisual car park

Aktuální informace ke Covid-19 pro Vás.

Co byste měli vědět…

Jelikož se domníváme, že nás onemocnění Covid-19 a s ním spojená restriktivní opatření budou ještě nějaký čas zaměstnávat, a jelikož Vám chceme i za této situace poskytovat veškeré potřebné a zajímavé informace, nejen na téma onemocnění covid-19, připravili jsme pro Vás tyto stránky. Zde tedy budeme nadále poskytovat informace o našich aktuálních opatřeních. Jednoduše se sem tedy pravidelně podívejte.

Otázky k přenášení koronaviru?

Přenášení koronaviru vzduchotechnickými systémy?

+++ Čistička vzduchu SCHAKO s HEPA filtrem +++

Koronaviry se v nedostatečně větraných prostorech šíří vzduchem prostřednictvím tzv. aerosolů obzvlášť dobře. Proti šíření koronaviru v uzavřených místnostech mohou pomoci čističky vzduchu.

V uzavřených místnostech nás obklopuje směs pylu, roztočů, plísňových sporů, zvířecích epitelií, kouře, bakterií a virů – nezřídka ve vysokých koncentracích. To může mít negativní dopad na organismus. Čističky vzduch dokážou škodliviny z ovzduší vyfiltrovat. A to díky filtrům typu EPA („účinný filtr pevných částic“) nebo HEPA („vysoce účinný filtr pevný částic“).

Ani s mobilními čističkami vzduchu se však v boji proti koroně nesmí slevit z pravidla 3R ani ze zásady pravidelného větrání!

Spolkový úřad pro životní prostředí připisuje mobilním čističkám vzduchu v rámci snižování koncentrace aerosolů v ovzduší pouze podružný význam. Podle Institutu Roberta Kocha jsou hlavním zdrojem nákazy COVID-19 infekční aerosoly. Mobilní čističky vzduchu neumí nahrazovat vydechovaný oxid uhličitý kyslíkem ani odčerpávat vlhkost, a proto nemohou větrání zcela nahradit.

Skupina SCHAKO Group má ve svém portfoliu vlastní čističku vzduchu UC-OH² značky REVEN určenou do kancelářských a bytových prostorů, hotelových pokojů a kuřáren. Tato kompaktní čistička vzduchu, kterou stačí pouze zapojit do zásuvky, slouží k osvěžování a zlepšování kvality vzduchu v interiéru prostřednictvím eliminace plísňových sporů, jemného prachu, alergenů a pachových částic z ovzduší. Tímto dochází ke snižování virové nálože, a potažmo i rizika nákazy.

Čistička vzduchu SCHAKO s HEPA filtrem

+++ AKTUALIZACE INFORMACÍ KE COVID-19 +++

Vážení zákazníci a zákaznice,
vážení obchodní partneři,

všichni jsme s onemocněním Covid-19 udělali další zkušenosti a považujeme koronavirus již za běžnou součást našeho života.

Jelikož před infekcí není ani nadále nikde na 100% bezpečno, zavedli jsme na ochranu našich zaměstnanců a zaměstnankyň před nekontrolovatelným šířením infekce a za účelem zajištění chodu našeho podniku jistá vnitropodniková opatření.

Nejen do vstupního prostoru, ale i do dalších míst jsme postavili obligátní dávkovače dezinfekčního prostředku.

Pravidelně větráme pracovní prostory a místnosti. Všechny zasedací místnosti jsme vybavili čističkami vzduchu SCHAKO – jež popisujeme v  předchozím textu.

Pokud se stane, že nám vyřízení nějaké zakázky nebo zpracování určité nabídky bude trvat o něco déle, doufáme, že pro nás budete mít pochopení.

Děkujeme a jsme s pozdravem - opatrujte se!

Váš tým SCHAKO

+++ Dosažitelnost +++

Dosažitelnost pracovníků servisu, vnější a vnitřní služby

Naši pracovníci vnější a vnitřní služby Vám jsou k dispozici beze změny. Své obvyklé kontaktní partnery můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. K dispozici jsou rovněž moderní možnosti videokonferencí, které umožňují do konzultací zapojit také techniky nebo produktové manažery.

Pracovníci našeho servisního oddělení se po dohodě s příslušnými montéry také věnují naléhavým termínům na staveništích. V případě potřeby si termíny prosím sjednejte s příslušným vedoucím regionálního oddělení / vnitřní služby prodeje.

+++ Zůstáváme pro Vás připraveni +++

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneři,

zdraví našich pracovníků a obchodních partnerů pro nás stojí na prvním místě. Nicméně se snažíme pokračovat v provozu. Zavedli jsme již rozsáhlý balík opatření a budeme také v budoucnu implementovat další nezbytná opatření, abychom jednak chránili zdraví pracovníků, jednak také zajistili naši schopnost dodávání zboží.

Omlouváme se proto za případné delší doby odpovědi či reakce. Díky naší vysoké výrobní hloubce a dostupných zásob surového materiálu a polotovarů na skladě jsme s to zajistit výrobu našeho kompletního výrobkového sortimentu.

S našimi dodavateli jsme v pravidelném styku, abychom analyzovali téměř denně se měnící podmínky ohledně schopnosti dodávání. Navzdory všem realizovaným opatřením však vždy hrozí riziko, že v budoucnosti budou dotčeny také naše dodavatelské řetězce. Proto Vám doporučujeme si zajistit dostatečné zásoby Vašich standardních výrobků SCHAKO.

Naše aktuální dodací lhůty naleznete zde...

Pokud by u Vás došlo k nedostatku kapacit pro přijetí zboží, prosíme nás včas informovat, abychom s Vámi mohli řešit další postup, neboť naše skladovací kapacity v prostorách expedice jsou omezené.