Regulatory przepływu powietrza

Przepustnice odcinające

Regulatory przepływu ze skrzynką tłumiącą

Regulatory przepływu ze skrzynką mieszająca

Wytłumione regulatory przepływu

Przepustnica szczelinowa

Regulatory przepływu powietrza