Źródłowy nawiewnik podłogowy PILB

Zastosowania

Do instalacji podłogowych w pomieszczeniach o wysokim obciążeniu cieplnym, takich jak centra obliczeniowe/komputerowe, teatry, kina, sale wykładowe itp.

Działanie

Źródłowy nawiewnik podłogowy jest przeznaczony do instalacji w podwójnych podłogach (podniesionych podłogach). Powietrze wypływa z nawiewnika poziomo w postaci impulsów. Taki pulsacyjny przepływ powoduje szybką redukcję temperatury i prędkości w pobliżu nawiewnika.

Zakres przepływu

200 - 600 m³/h

Referencje