Tłumik telefoniczny TSR

Fields of application

Do tłumienia dźwięków w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Function

W tłumiku odgłosów TRS tłumienie na zasadzie absorpcji fali dźwiękowej następuje w komorze w kształcie walca z wypełnieniem z wełny mineralnej.