Przepust powietrza do otwartych systemów sufitowych LOD

Zastosowania

przepust powietrza do otwartych systemów sufitowych LOD przeznaczony jest do stosowania w systemach nawiewnych i wywiewnych, do bezpośredniego podłączenia do sieci kanałów wentylacyjnych oraz w systemach VAV (niem. VVS) o zmiennym przepływie powietrza. Przepust umieszcza się bezpośrednio nad otwartym systemem sufitowym poniżej konstrukcji nośnej stropu.

Działanie

przepust powietrza do otwartych systemów sufitowych LOD generuje bardzo wysoką indukcję po wydmuchaniu powietrza nawiewanego, zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania, dzięki czemu bardzo dobrze redukowana jest prędkość powietrza i temperatura powyżej otwartego systemu sufitowego. Powietrze nawiewane wypływa równomiernie na dużej powierzchni i opada do strefy przebywania ludzi z bardzo małą prędkością. Zakres zastosowania LOD w przypadku chłodzenia wynosi Δt ≤ -8 K. Napływ powietrza do nawiewników i wywiewników lub podłączenie do systemu kanałów wentylacyjnych odbywa się bezpośrednio przy skrzynce przyłączowej.

Zakres przepływu

w zależności od wybranego rozmiaru i wykonania, zakres przepływu powietrza w LOD wynosi 35 dB(A) przy ok. 670 m³/h w powietrzu nawiewanym i wywiewanym, istnieje możliwość zastosowania w systemach VAV (niem. VVS) od 100 - 40 %.