Podłogowy nawiewnik szczelinowy FBS

Zastosowania

Doprowadzanie i odprowadzanie powietrza w podwójnych podłogach (tylko FBS-AU) oraz w podłogach ciśnieniowych (tylko FBS-SS), do instalacji w pobliżu elewacji.

Działanie

– Nawiewnik źródłowy w zakresie 15 – 55 m³/h/m
– Nawiewnik indukcyjny: od 60 m³/h/m
– przy dużej ilości powietrza może funkcjonować jako kurtyna powietrzna
– FBS-AU– ze zintegrowanym tłumikiem odgłosów
Wysoki pionowy zasięg przy dużym ΔT. Wielkoobszarowe rozprzestrzenianie nawiewanego strumienia powietrza w połączeniu z bardzo szybką redukcją temperatury i prędkości. Możliwe jest późniejsze dopasowanie kierunku strumienia do zmiennych warunków panujących w pomieszczeniu.

Zakres przepływu

15 - 200 m³/h na metr szczeliny, zastosowanie w instalacjach o zmiennej objętości przepływu w zakresie od 100 – 7,5 %.

Referencje