Kratka kompaktowa KG-Q

Zastosowania

Kratka kompaktowa KG przeznaczona do montażu w kanałach albo na ścianie (typ KG-Q) albo w okrągłych przewodach (typ KG-R) w instalacjach nawiewnych I wywiewnych w kinach, centrach handlowych , halach i podziemnych garażach.s.

Działanie

Mała głębokość montażu zapobiega tworzeniu się wirów powietrznych na przedniej stronie kratki, dzięki czemu powietrze napływa równomiernie na całą powierzchnie kratki. Dzięki wykonanie bez punktów spawanych zmniejsza do minimum ryzyko korozji. Posiada przepustnicę do regulacji ilości powietrza.

Zakres przepływu

100 - 5000 m³/h

Referencje