Verdringingsrooster PUSH

Toepassingsgebieden

Luchttoevoerinstallaties met verdringingsventilatie in kantoren, industriehallen en laboratoria, met puntsgewijze hoge warmtebelastingen of ruimtelucht belast met schadelijke stoffen.

Functie

De PUSH wordt in hoogten van 3-4 m ingebouwd en bevindt zich bijgevolg boven het verblijfsgebied. De oppervlakte van de hal kan bijgevolg volledig voor productiedoeleinden worden gebruikt. Bij koeling tot een Δt0 = -10 K breidt de toevoerlucht zich schuin naar boven uit en daalt vervolgens langzaam in het verblijfsgebied neer, waar ze de ruimtelucht naar de afvoeropeningen verdringt. Voor de verwarming tot een temperatuur van Δt0 = +25 K kan door het openen van de leiplaat een gedeeltelijke luchtstroom in de verticaal worden afgebogen, zodat indringdiepten tot 5 m worden bereikt. De verstelling van de luchtafvoerrichting kan met een bowdenkabel of een thermo-element gebeuren.

Luchtvolumebereik

600 - 13000 m³/h