SCHAKO keyvisual car park

Aktuální informace ke Covid-19 pro Vás.

Co byste měli vědět…

Vzhledem k tomu, že Covid-19 a příslušná opatření velmi pravděpodobně pro nás zůstanou tématem i nad rok 2020, chtěli bychom Vašim požadavkům na informace vyhovět pomocí této stránky věnované speciálně tématům kolem Covid-19. Zde tedy budeme nadále poskytovat informace o našich aktuálních opatřeních. Jednoduše se sem tedy pravidelně podívejte.

Otázky k přenášení koronaviru?

Přenášení koronaviru vzduchotechnickými systémy?

Informační list o vzduchotechnických systémech

+++ Čistička vzduchu SCHAKO s HEPA filtrem +++

Koronaviry se v nedostatečně větraných prostorech šíří vzduchem prostřednictvím tzv. aerosolů obzvlášť dobře. Proti šíření koronaviru v uzavřených místnostech mohou pomoci čističky vzduchu.

V uzavřených místnostech nás obklopuje směs pylu, roztočů, plísňových sporů, zvířecích epitelií, kouře, bakterií a virů – nezřídka ve vysokých koncentracích. To může mít negativní dopad na organismus. Čističky vzduch dokážou škodliviny z ovzduší vyfiltrovat. A to díky filtrům typu EPA („účinný filtr pevných částic“) nebo HEPA („vysoce účinný filtr pevný částic“).

Ani s mobilními čističkami vzduchu se však v boji proti koroně nesmí slevit z pravidla 3R ani ze zásady pravidelného větrání!

Spolkový úřad pro životní prostředí připisuje mobilním čističkám vzduchu v rámci snižování koncentrace aerosolů v ovzduší pouze podružný význam. Podle Institutu Roberta Kocha jsou hlavním zdrojem nákazy COVID-19 infekční aerosoly. Mobilní čističky vzduchu neumí nahrazovat vydechovaný oxid uhličitý kyslíkem ani odčerpávat vlhkost, a proto nemohou větrání zcela nahradit.

Skupina SCHAKO Group má ve svém portfoliu vlastní čističku vzduchu UC-OH² značky REVEN určenou do kancelářských a bytových prostorů, hotelových pokojů a kuřáren. Tato kompaktní čistička vzduchu, kterou stačí pouze zapojit do zásuvky, slouží k osvěžování a zlepšování kvality vzduchu v interiéru prostřednictvím eliminace plísňových sporů, jemného prachu, alergenů a pachových částic z ovzduší. Tímto dochází ke snižování virové nálože, a potažmo i rizika nákazy.

Čistička vzduchu SCHAKO s HEPA filtrem

+++ AKTUALIZACE INFORMACÍ KE COVID-19 +++

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneři,

od 04.05.2020 zase pracujeme na plnou pracovní dobu, abychom tak mohli vyhovět Vašim požadavkům ohledně dodacích lhůt, resp. zpracování poptávek. Rovněž výroba našeho závodu ve Španělsku nyní běží v plném rozsahu.

Omlouváme se za vzniklá zpoždění při zpracování zakázek a nabídek.

S přátelským pozdravem a přáním zdraví

SCHAKO KG

ppa. Dr. Rainer Müller
Člen vedení podniku

+++ Dosažitelnost +++

Dosažitelnost pracovníků servisu, vnější a vnitřní služby

Naši pracovníci vnější a vnitřní služby Vám jsou k dispozici beze změny. Své obvyklé kontaktní partnery můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. K dispozici jsou rovněž moderní možnosti videokonferencí, které umožňují do konzultací zapojit také techniky nebo produktové manažery.

Pracovníci našeho servisního oddělení se po dohodě s příslušnými montéry také věnují naléhavým termínům na staveništích. V případě potřeby si termíny prosím sjednejte s příslušným vedoucím regionálního oddělení / vnitřní služby prodeje.

+++ Zůstáváme pro Vás připraveni +++

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneři,

zdraví našich pracovníků a obchodních partnerů pro nás stojí na prvním místě. Nicméně se snažíme pokračovat v provozu. Zavedli jsme již rozsáhlý balík opatření a budeme také v budoucnu implementovat další nezbytná opatření, abychom jednak chránili zdraví pracovníků, jednak také zajistili naši schopnost dodávání zboží.

Omlouváme se proto za případné delší doby odpovědi či reakce. Díky naší vysoké výrobní hloubce a dostupných zásob surového materiálu a polotovarů na skladě jsme s to zajistit výrobu našeho kompletního výrobkového sortimentu.

S našimi dodavateli jsme v pravidelném styku, abychom analyzovali téměř denně se měnící podmínky ohledně schopnosti dodávání. Navzdory všem realizovaným opatřením však vždy hrozí riziko, že v budoucnosti budou dotčeny také naše dodavatelské řetězce. Proto Vám doporučujeme si zajistit dostatečné zásoby Vašich standardních výrobků SCHAKO.

Naše aktuální dodací lhůty naleznete zde...

Pokud by u Vás došlo k nedostatku kapacit pro přijetí zboží, prosíme nás včas informovat, abychom s Vámi mohli řešit další postup, neboť naše skladovací kapacity v prostorách expedice jsou omezené.