Vloerinductieunit DISA-B

Toepassingsgebieden

Vloerinductieunits zijn bij voorkeur geschikt voor toepassing in gebouwen met ramen van vloer tot plafond voor de montage in dubbele vloeren of vloeren met holle ruimtes. Dankzij de inductietechniek en het benutten van het energetische voordeel van de lastafvoer door het medium water kunnen met geringe geconditioneerde buitenluchtstromingen grote lasten uit ruimtes worden afgevoerd.

Functie

De door de aansluitkast toegevoerde, voorbereide primaire lucht induceert secundaire lucht in de ruimte die door de warmtewisselaar verwarmd of gekoeld wordt. De primaire toevoerlucht wordt gemengd met de verwarmde of gekoelde secundaire lucht. De gemengde primaire en secundaire lucht wordt dan via de luchttoevoeropening naar de voorgevel gevoerd.

Luchtvolumebereik

15 – 80 m³/h/m
Please accept marketing-cookies to watch this video.