Drukregelaar met volumestroombegrenzing VOLKOM

Toepassingsgebieden

Voor de regeling van constante luchtvolumestromen in ventilatie- en airconditioningsinstallaties volgens DIN EN 1506 resp. DIN EN 13180.

Functie

De drukregelaar met volumestroombegrenzing regelt het doorgezette luchtvolume naar een constante op het bouwterrein verstelbare luchthoeveelheid. Mechanisch, automatisch.