Gebogen plafondspleetrooster DSC-CURV

Toepassingsgebieden

Het gebogen plafondspleetrooster type DSC-CURV is geschikt voor gebruik in ruimten van 2,6 m tot 4 m hoogte.
De van onderen verstelbare luchtrichtlamellen maken een veelzijdige instelling mogelijk van de uitblaasrichting. Zo kan de geleiding van de luchtstraal van verticaal, bij verwarming, tot horizontaal, bei koeling worden versteld. Bij koeling kan een een- of tweezijdige geleiding van de luchtstraal worden ingesteld. De voorkeur wordt gegeven aan een eenzijdige geleiding van de luchtstraal in de richting „buiten“. De lamellen wekken een stabiele straal op. Daardoor wordt een goede inductie bereikt, en de snelheid en het temperatuurverschil van de straal met toegevoerde lucht zeer goed afgebouwd.
Het plafondspleetrooster kan met 1, 2 of 3 spleten worden gefabriceerd, en is los verkrijgbaar of als banduitvoering. Bovendien is een combinatie mogelijk met het plafondspleetrooster DSC.

Functie

De grote stromingsdiameter maakt, in vergelijking met andere spleetroosters, een hoge luchtdoorstroming mogelijk. De stabiele luchtstraal en de goede inductie maken gebruik van het spleetrooster DSC-CURV bij koeling mogelijk tot een ΔT0 ≤ -8 K.
De door de lamellen opgewekte voordruk zorgt ervoor dat het spleetrooster over zijn gehele lengte van lucht wordt voorzien.
Doordat de lamellen in het midden gelagerd zijn blijft de vrije diameter altijd even groot. Daardoor worden ook bij een verstelling van de lamellen het drukverlies en de geluidssterkte niet veranderd.
Een latere verandering van de luchtstraaluitvoering is op de bouwplaats altijd mogelijk, want de luchtrichtlamellen van de SCHAKO DSC-CURV zijn zoals bij SCHAKO gebruikelijk van buitenaf eenvoudig in te stellen.
Wordt bij de bestelling een bepaalde lamellenstand gewenst, dan wordt deze in de fabriek ingesteld.

Luchtvolumebereik

40 – 140 m³/h per meter spleet, toepassing in VVS-installaties van 100 - 40 %